Uwarunkowania samodiagnozy jako narzędzia oceny menedżera /
author Mendel, Tadeusz.

Series: Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 236 (1995) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja celów menedżera i właściciela w przedsiębiorstwie /
author Rychowska-Musiał, Elżbieta.

Series: Matematyka w ekonomii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 78 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdrowie menedżera styl życia a zdrowie i choroba 
author Tylka, Jan

Publication year: 2008 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji
author Krzakiewicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie pracownikami wiedzy
author Davenport, Thomas H.

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103 
red. naukowy Dittmann, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje menedżerskie w sektorze MŚP w regionie środkowopomorskim /
author Drzewiecka, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współdziałanie - rywalizacja wybrane zagadnienia z psychologii kierowania 
red. Uchnast, Zenon

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadmierna standaryzacja karier menedżerskich
 

Series: Zarządzanie na świecie nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w działaniu skuteczne działanie i samodoskonalenie 
author Penc, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i rola inteligencji emocjonalnej w działalności menedżera /
author Baran, Renata.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki racjonalizacji pracy kierowniczej w procesie podejmowania decyzji /
author Staś, Lena.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania startegicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia - złośliwy problem menedżerów
author Camillus, John C.

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka wypalenia zawodowego menedżerów
author Szostak, Jacek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portret własny polskiego menedżera
author Użycki, Dariusz

Series: Harvard Business Review Polska nr 10 (80) - październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kultury i etyki menedżerów na zarządzanie orgaznizacją
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stres wśród menedzęrów - problem realny, ale wyolbrzymiany
author ,M.F.

Series: Zarządzanie na świecie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Początki ery menedżerów w Polsce pół wieku kierowniczych, menedżerskich doświadczeń 
author Rakowicz, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szamani zarządzania /
author Micklethwait, John

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka 
author Kendall, Robin

Publication year: 2000 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligencja przywódcza co wyróżnia wielkich liderów 
author Menkes, Justin

Publication year: 2007 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywne kierowanie Organizacja i kierownik jutra, 
author Penc, Józef.

Publication year: 2000 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach
author Rakowska, Anna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dualizm w zarządzaniu dziś i jutro firmy 
author Abell, Derek F.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Anatomia biznesu : przywództwo. Czego każdy menedżer powinien się uczyć od najlepszych.  
author Adair, John

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie produktem od badań i rozwoju do Proces planowania marketingu produktu Zarządzania wartością klienta Segmentacja rynku, właściwa strategia i przewaga 
author Gorchels, Linda

Publication year: 2007 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu perspektywa historyczna 
author Górski, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyka i zarządzanie w poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji 
red. Górski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym
author Szostak, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetentny CEO metody efektywnego działania dla menedżerów 
author Thomas, Mark

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pierwsze koty za płoty : 24 lekcje przed objęciem stanowiska menedżera. kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie / 
author Stettner, Morey

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia
author Fiech, Marta

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce przeszczep managementu 
author Iszkowski, Wacław

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: