Strategie firm globalnych w kontekście macierzy Ansoffa : o strategiach wzrostu realnie / 
author Prymon, Marek.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie projektami /
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie unikatowości strategicznej w ramach wykorzystania zasobów wiedzy /
author Malarski, Maciej.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy szef Wal-Marta zmiany personalne 
author ,JK

Series: Zarządzanie na świecie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota
author Obłój, Krzysztof

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja kryzysowa
red. Anthonissen, Peter Frans

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategie drobnych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych /
author Majchrzak, Jadwiga.

Series: Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 244 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele, procesy i relacje jako determinanty wyborów strategicznych dotyczących outsourcingu /
author Drzewiecki, Jakub.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia - złośliwy problem menedżerów
author Camillus, John C.

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Competitivness Management
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak z powodzeniem wdrożyć strategię
author Neilson, Gary L.

Series: Harvard Business Review Polska nr 1 (71) - styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szeroka ofensywa Hewletta-Pickarda pod wodzą Marka Hurda najlepsi menedzerowie 
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra sytuacja Siemensa mimo kosztownej afery.
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej 
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet - nowa strategia firmy
author Szapiro, Tomasz

Publication year: 1999 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych
red. naukowa Rogowski, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerski
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 4(44) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 4(44) / 2010. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jeff Immelt koordynuje strategię GE
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie globalne przedsiębiorstw /
author Borowski, Jerzy.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia w działalności firm eksportujących
author Michalik, Zbigniew

Series: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia wejścia przedsiębiorstw na rynki
author Mika, Tomasz

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie funkcjonowania organizacji
author Gomółka, Zdzisław

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca
author Kowalak, Robert

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Teoretyczne aspekty konkurencyjności w kierunku koncepcji eklektycznej? 
author Dzikowska, Marlena

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie aktywności gospodarczej Praktyczny 
author Brzóska, Jan

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy zarządzania na rynku
author Pyka, Jacek

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie strategii przedsiębiorstw - wyniki
author Grzegorczyk, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie finansowania działalności na przykładzie funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1996-2000 : analiza "case study" /  
author Tokarski, Andrzej.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
author Macias, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii przedsiębiorstwa
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju Marketing and Logistics Determinants of 
red. naukowa Howaniec, Honorata

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i konsekwencje wyboru instrumentów konkurowania /
author Taranko, Teresa.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: