Fluktuacje koniunkturalne i ich pieniężne uwarunkowania w ekonomii neokeynesowskiej /
author Kruszka, Michał.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki polskiej
author Krajewski, Piotr

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geneza współczesnych procesów koniunkturalnych w nowej klasycznej makroekonomii /
author Barczyk, Ryszard.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza harmoniczna i spektralna w teorii realnych cykli koniunkturalnych /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wahań koniunkturalnych na polskim rynku usług ubezpieczeniowych w świetle badań metodą testu koniunktury /
author Mocek, Marek.

Series: Szkice o ubezpieczeniach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 75 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia podaży i jej rola w procesie stabilizacji koniunktury gospodarczej /
author Barczyk, Ryszard.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw nowe podejście 
red. naukowy Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura na rynku rolno-spożywczym w świetle
author Kulig, Arkadiusz

Series: Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw
author Kokocińska, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /  
red. Burlita, Augustyna.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trader Vic II Zasady profesjonalnej spekulacji 
author Sperandeo, Victor

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badanie koniunktury gospodarczej Wprowadzenie 
author Kowalewski, Grzegorz

Publication year: 2000 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Neoliberalizn jako strukturalna przyczyna kryzysu a
author Żyżyński, Jerzy

Series: Ekonomista nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracja kapitału w globalnej gospodarce
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Żelazny, Rafał.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej teoria i praktyka 
red. naukowa Dach, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza /
author Keynes, John Maynard

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka realnego socjalizmu a światowy cykl
author Kaliński, Janusz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
author Mackiewicz, Michał

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów
author Mazurek, Szymon

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza w świetle badań ankietowych /
author Matkowski, Zbigniew.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 9 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody badania koniunktury gospodarczej
author Barczyk, Ryszard.

Publication year: 1993 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania
red. naukowy Rekowski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie zmian aktywności budowlano-montażowej na podstawie wyników badań ankietowych GUS /
author Jankiewicz, Jacek.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wahania koniunkturalne w województwie lubelskim
author Kowerski, Mieczysław

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego
author Kuchta, Zbigniew

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach
author Przychodzeń, Wojciech

Series: Ekonomista nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego
author Barczyk, Ryszard.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opinie menedżerów banków na temat stosowania metody
author Matusewicz, Radosław

Series: Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: