The Other Europe : A Complete Guide to Business Opport unities in Eastern Europe / 
author Engholm, Christopher

Publication year: 1994 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska Seria akademicka 
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane makroekonomiczne narzędzia oceny wpływu
author Krigar-Koj, Marzena.

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Other Europe A Complete Guide to Business Opport 
author Engholm, Christopher

Publication year: 1994 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w
author Ryszka, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne w procesie transformacji 1989 - 2003 - 2025 
author Karpiński, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura gałęziowa gospodarki polskiej na tle
author Ważniewski, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa w Unii Europejskiej
author Szczerbiński, Henryk

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (40) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii
red. Kotowicz-Jawor, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie jakością warunkiem
author Szyjko, Cezary Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (46) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja postanowień traktatu z Maastrich w
author Kozuń-Cieślak, Grażyna

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza powszechna
author Szpak, Jan

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : wprowadzenie : funkcjonowanie : międzynarodowa rola Euro 
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narodziny Europy : korzenie gospodarki europejskiej : 300-900 
author Mccormick, Michael

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB : część 1 
 

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza powszechna
author Szpak, Jan

Publication year: 2003 Call number: [05.E] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe pogranicze Europy - Litwa, Łotwa, Estonia
author Teichmann, Eufemia

Publication year: 2003 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa zdolność konkurencyjna : kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku 
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienność i stabilność w gospodarce międzynarodowej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2003 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski przełom ustrojowy 1989-2005 : ekonomia epoki transformacji 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza powszechna
author Szpak, Jan

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza powszechna /
author Szpak, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej : problemy polityki gospodarczej i rozwoju / 
 

Publication year: 2013 Call number: [05.E] Series: Monografie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 3 (49)/2016 lipiec-wrzesień Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku 
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula lipiec - wrzesień 2016 / Nr 3(49)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: