Globalizacja a gospodarka narodowa
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i prognozy inflacji Prace naukowe AE Wrocław nr 933 
author Łyko, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nie Prace Naukowe AE Katowice 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Impact of Globalization on Development and Economic
red. Brzęczek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy
red. Olszewski, Leon

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co warto wiedzieć o demokracji rynkowej
author Wagner, Adolf

Publication year: 1995 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy ekonomii
red. Protas, Teresa

Publication year: 2005 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

80 lat Gospodarki Narodowej (1931 - 2011)
author Jarosz-Nojszewska, Anna

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie Prace Naukowe AE Katowice 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2001 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. naukowy Winiarski, Bolesław

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność i rozwój ekonomia wolnego rynku 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 1995 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
author Ślusarczyk, Bogusław L.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga na skróty Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce 
author Szlajfer, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie sektora usług w
author Kołodziejczak, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności
author Misala, Józef

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Narodowa /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej
author Łukawer, Edward

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce korzyści i zagrożenia dla gospodarki narodowej 
author Wieczorek, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Volkswirtschaften in der Globalisierung
author Stierle, Michael Harold

Publication year: 1998 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w "starej" i "nowej gospodarce" spojrzenie makro -, mezzo -, i mikroekonomiczne 
 

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o konkurencyjności
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
 

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia ogólna /
red. Meredyk, Kazimierz.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia ogólna /
red. Meredyk, Kazimierz.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: