Wykorzystanie zmodyfikowanego współczynnika beta do krótkoterminowych prognoz inwestycyjnych /
author Dembny, Artur.

Series: Rynek finansowy Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia
author Prusak, Błażej

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie wskaźników jakościowych w prognozowaniu koniunktury gospodarczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych /
author Barczyk, Ryszard.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania /  
 

Publication year: 2005 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji
red. naukowa Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe AE Wrocław nr 919 
red. naukowy Kuropka, Ireneusz

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody prognozowania : zbiór zadań /  
red. Radzikowska, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie ekonomiczne Teoria,przykłady,zadania 
author Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami 2001
red. naukowy Siemieniuk, Nina.

Publication year: 2002 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka i data mining w badaniach naukowych
 

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola badań marketingowych w prognozowaniu pojemności i chłonności rynku /
author Ciechomski, Wiesław.

Series: Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 1 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat w roku 2020 potęga, kultura i dobrobyt wizja przyszłości 
author McRae, Hamish

Publication year: 1996 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie ekonomiczne teoria, przykłady, zadania 
author Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial Modelling
red. Bonilla, Maria

Publication year: 2000 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w przedsiębiorstwie metody i ich zastosowanie 
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie tempa wzrostu gospodarczego Polski na lata 2000-2002 /
author Pośpiech, Ewa.

Series: Zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 20 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie i symulacje wybrane zagadnienia 
author Guzik, Bogusław.

Publication year: 2004 Call number: [VIII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia : Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 200 /  
author Guzik, Bogusław.

Publication year: 2007 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie gospodarcze z wykorzystaniem modeli
author Krawiec, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o Prace Naukowe AE Katowice 
red. Gatnar, Eugeniusz

Publication year: 2003 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza
red. naukowa Garczarczyk, Józef

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
red. naukowa Garczarczyk, Józef

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie i symulacje gospodarcze metody, modele, zastosowania 
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w przedsiębiorstwie : Metody i ich zastosowanie / 
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / 
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania 
author Cieślak, Maria

Publication year: 2005 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
author Garczarczyk, Józef.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: