Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia
author Polańska, Aurelia.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problems of the Modern Economy An Introduction to the Major Current Issues of 
red. Phelps, Edmund S.

Publication year: 2010 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia cz. 2 Makroekonomia 
author Gulcz, Mieczysław

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu gminnego w ograniczaniu bezrobocia w Polsce /
author Kijek, Ilona.

Series: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 7 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad z Edmundem S. Phelpsem
author Vane, Howard R.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
author Polak, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik po zadaniach z makroekonomii
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ukierunkowany rozwój albo dryf perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy 
red. Sojak, Radosław

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej : doświadczenia niemieckie /  
author Szylko-Skoczny, Małgorzata.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ histerezy na poziom bezrobocia równowagi w Polsce w okresie transformacji /
author Kaczmarek, Mikołaj.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo pracy a bezrobocie /
 

Publication year: 2003 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie jako negatywny skutek transformacji systemu /
author Koniuk, Adam.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie instytucjonalne w Polsce : przyczyny i uwarunkowania /  
author Woźniak-Jęchorek, Beata.

Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy
author Kasprzak, Elżbieta.

Publication year: 2006 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność programów rynku pracy (część 2)
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy bezrobocia w państwach nadbałtyckich UE - stan obecny i perspektywy zmian
author Balcerowicz-Szkutnik, Maria

Series: Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatkami w bezrobocie
author Kłoda, Teofil

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia
author Adamczyk, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The European Social Fund and the EU Flexibility, Growth, Stability 
author Brine, Jacqueline

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój wielofunkcyjny społeczności lokalnych. Bariery i możliwości
red. Goryńska-Bittner, Barbara

Publication year: 1998 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce /
author Socha, Mieczysław

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy rynku pracy Nr 1(6) 2003
 

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeciw ubóstwu i bezrobociu Lokalne inicjatywy obyw 
red. Hrynkiewicz, Józefina

Publication year: 2002 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004 /
author Kijek, Ilona.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Taksonomia 17 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 107 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ płacy minimalnej na rozmiary zatrudnienia i
author Golnau, Wiesław.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii Makroekonomia 
author Urbaniak, Piotr

Publication year: 1996 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie finansowe osób bezrobotnych jako czynnik rozwoju małych i srednich przedsiębiorstw /
author Fila, Joanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biała księga czas na decyzje ; usunąć bariery przedsiębiorczości 
red. Rachtan, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia Vademecum studenta. 
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży 
author Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich
author Kowalczyk, Elżbieta.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: