Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym
author Justyńska, Izabela

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza świat?
red. naukowy Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes, prawo, etyka
red. naukowa Gasparski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach bezpieczeństwo, cywilizacja, gospodarka 
red. naukowa Nakonieczna, Justyna

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykluczenie społeczne
red. naukowa Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka wybrane zagadnienia i problemy 
red. Koba, Laura

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Trybunał Praw Człowieka w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki 
author Gronowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niektóre aspekty praw człowieka i prawa
author Herman, Michał

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia ochrony praw człowieka w Unii
author Sozański, Jarosław

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka i ich krytyka przyczynek do studiów o ideologii czasów 
author Bała, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji
red. Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa jednostki podlegającej procedurze
author Długosz, Joanna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona praw człowieka w Europie szkice zagadnień podstawowych 
author Leszczyński, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w międzynarodowym kontekście
author Hryniewicz, Janusz T.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej
red. Dudek, Dariusz

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizje dobrego państwa państwo w procesach przemian teoria i praktyka 
red. Lisowska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka
author Freeman, Michael

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka / Łukasz Zaorski-Sikora. 
autor Zaorski-Sikora, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
red. Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja pomiędzy polityką a ekonomią wybrane aspekty 
red. naukowa Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony
author Motyka, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski 
author Nowicki, Marek Antoni

Publication year: 2009 Call number: [0/9(038)/341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy praw człowieka
red. naukowa Gardocka, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa mniejszości narodowych
red. naukowa Gardocka, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Social Aspects of Disability Social Movements, Social Organization and 
author Sibilski, Leszek J.

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej /  studium z katolickiej nauki społecznej /  
autor Skorowski, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne
red. naukowy Pietraś, Marek

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka zarys wykładu 
author Hołda, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
author Skrzydło, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [0/9(342.4)] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ponad prawem narodowym : konstytucyjne idee Europy /  
author Nogal, Agnieszka Maria

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnych stosunków
red. Wolański, Marian S.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: