Zarządzanie międzynarodowe
author Mead, Richard

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie przez motywację
author Jedlińska, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (35) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pracownik w organizacji
author Sysko-Romańczuk, Sylwia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w działaniu skuteczne działanie i samodoskonalenie 
author Penc, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepożądane skutki zachęt finansowych
author Bowles, Samuel

Series: Harvard Business Review Polska nr 6 (76) - czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia społeczna /
author Aronson, Elliot

Publication year: 2006 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie
red. Gableta, Małgorzata

Publication year: 2001 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania
author Jedynak, Piotr

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (72)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał społeczny polskich przedsiębiorstw: motywacja pracowników
author Rożnowski, Bohdan

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość jak uwolnić swoje ukryte siły 
author Yeung, Rob

Publication year: 2012 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacja bez granic w jaki sposób najlepsi osiągają swoje sukcesy? 
author Marszałek, Nikodem

Publication year: 2007 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacja bez granic w jaki sposób najlepsi osiągają swoje sukcesy? 
author Marszałek, Nikodem

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Start zawodowy w biznesie zarys problematyki psychologicznej 
author Manek, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, T. 2 /
red. Marek, Stanisław.

Publication year: 1994 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń
author Stolarski, Maciej

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

24 metody motywowania pracowników
author Bruce, Anne

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną psychologiczne uwarunkowania 
author Bajcar, Beata

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji /
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście procesowe w organizacjach Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Nowosielski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wdrażanie motywacyjnych systemów controllingu
author Fijałkowska, Dorota

Series: Refleksje społeczno-gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Anatomia biznesu Motywacja 
author Adair, John

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacjami
author Czermiński, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem wybrane zagadnienia przedsiębiorczości Prace Naukowe AE Wrocław nr 1020 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy skutecznego zarządzania : przewodnik dla praktyków / 
author Westwood, William

Publication year: 1996 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narzędzia motywacji top menedżementu w grupie kapitałowej /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo według Johna Adaira
red. Thomas, Neil

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stosowanie pozapieniężnych świadczeń pracowniczych w świetle teorii motywacji /
author Przeniczka, Jerzy.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klient w organizacji zarządzanej projakościowo
author Balon, Urszula

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filozofia kaizen jak mały krok może zmienić Twoje życie 
author Maurer, Robert

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności
author Mikrut, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim metodyka badania, opisy przypadków 
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jaka szkoda, że już weekend, 24 metody motywowania pracowników 
author Bruce, Anne

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Automotywacja na 101 sposobów
author Ingham, Christine

Publication year: 1999 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miękkie zarządzanie : ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi /  
author Szaban, Jolanta.

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: