Euroregiony a integracja europejska wnioski dla Polski 
author Greta, Marianna.

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne kierunki współczesnych procesów
author Tobolska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model regionalizacji w Unii Europejskiej
author Oleksiejuk, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Unia Europejska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka Europa ma przyszłość ?
red. naukowy Goryńska-Bittner, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w regionie Polska - Europa - Świat
author Olesiński, Zbigniew

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola korporacji transnarodowych w procesach kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej 
author Rosińska-Bukowska, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Razem i osobno społeczności regionalne wobec skutków reformy przypadek Bielska-Bialej, Częstochowy, Katowic, 
red. naukowy Geisler, Robert

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczno-przestrzenna
author Heffner, Krystian

Publication year: 2007 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizacja a liberalizacja handlu
author Czarny, Elżbieta.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizacja a globalizacja we współczesnym
red. Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Prace Naukowe AE Wrocław nr 976 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Series: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji Ekonomia 6 
red. Olszewski, Leon

Publication year: 1999 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne problemy regionalizacji w Europie Legal problems of regionalisation in Europe 
red. Nowacki, Konrad

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania miast i regionów
author Jewtuchowicz, Aleksandra

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe transakcje ekonomiczne
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe przemiany, oddziaływania, wyzwania 
author Zorska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [334.72] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w regionie : Polska, Europa, świat / 
author Olesiński, Zbigniew

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego VII Kongres Ekonomistów Polskich styczeń 2001 tom V 
red. Brdulak, Jacek

Publication year: 2001 Call number: [332] Series: VII Kongres Ekonomistów Polskich styczeń 2001 Tom 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji,
red. Rdzanek, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony w stosunkach międzynarodowych
red. Topolski, Ireneusz

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
red. naukowa Orłowska, Renata.

Publication year: 2012 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, świat /
author Dębski, Sławomir Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji
author Rokicki, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2000 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesność ponowoczesność : Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej Wschodniej : 1 
author Partycki, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Słupsk 22-24 X 2004 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do politologii : Najważniejsze ideologie, systemy, postaci 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji
author Popławski, Mariusz

Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji
author Gierszewska, Grażyna

Publication year: 2003 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Islam a globalizacja
author Mrozek-Dumanowska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia i prace : zeszyt naukowy 9 
 

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne 
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Późnowestfalski ład międzynarodowy
author Pietraś, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: