Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa
author Zuba, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie płynności
author Stryjewski, Tomasz.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność w działalności przedsiębiorstwa, jej
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
author Grabowska, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza ekonomiczna
author Bławat, Franciszek

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Płynność finansowa w małych i średnich
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wskaźniki płynności finansowej jako podstawowe
author Koza, Andrzej

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości /
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Prace katedry mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania płynnością finansową
red. naukowy Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 550 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość 11 Prace Naukowe AE Wrocław nr 972 
red. naukowy Misińska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / 
 

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa małych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2004 /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 20/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadłużenie bankowe a płynność i rentowność
author Olkowska, Wiesława

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza płynności finansowej firmy Cash Flow 
author Sasin, Wiesław

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kopiński, Adam

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne 
red. Wojciechowska, Urszula

Publication year: 2001 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i analiza przyczynowa płynności finansowej w
author Jaworski, Jacek

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem jak zachować płynność finansową? 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania płynności finansowej małych i średnich
author Prędkiewicz, Katarzyna.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych /
author Gryko, Józefa Monika.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Związki między płynnością finansową a inwestycjami jako przejaw konfliktów interesów w przedsiębiorstwie /
author Skowroński, Adam.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa /
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania podmiotów na rynku - konsekwencje
author Sobczyk, Genowefa

Publication year: 2006 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna Przewodnik metodyczny do ćwiczeń / 
red. Bławat, Franciszek

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i
author Radosiński, Edward

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie finansowania majątku obrotowego kopalni X / Andrzej Tokarski. 
author Tokarski, Andrzej.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1 (1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami /
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(253)/2013 /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 20 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: