Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
author Grabiński, Konrad

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza i planowanie finansowe /
author Duda-Piechaczek, Edyta

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe przedsiębiorstwo rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość 
author Martyniuk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy analizy finansowej
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2002 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy
red. Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia, tom I. Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [IX] Series: Czas na pieniądz Tom 1 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego /
red. naukowy Sadowy, Marta

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie
red. Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne Prace naukowe AE Katowice 
red. Chrzan, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Series: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne Część 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej tom III Problemy rachunkowości zarządczej Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt 
red. Messner, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie /
author Waśniewski, Tadeusz.

Publication year: 1997 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie Finansowe i Tematy Pokrewne Przewodnik d 
red. Gert, H. Nel

Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie f
author Dębski, Wiesław

Publication year: 1997 Call number: [658.14/.17] Series: Zarządzanie finansami Tom 1 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkcje i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu
author Urbańczyk, Edward

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / 
 

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ABC sprawozdań finansowych jak je czytać, interpretować i analizować 
author Gos, Waldemar

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa /  
 

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy
red. Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [V Depozyt 1/2011] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w małej firmie jak sporządzić i czytać sprawozdania finansowe? jak tworzyć biznesplan? na czym polega i czemu służy analiza finansowa? 
author Barrow, Colin

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy /  
author Pasieczny, Jacek.

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena działalności instytucji finansowych
author Marcinkowska, Monika.

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
author Skowronek-Mielczarek, Anna

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy analizy finansowej w aspekcie nowych regulacji sprawozdawczych ustawy o rachunkowości /
author Toboła, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 3 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: