Kryzys a zachowania marketingowe podmiotów rynku
author Brzeziński, Stanisław

Series: Marketing i Rynek nr 12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje, przejęcia... wybrane aspekty integracji 
red. Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Volkswagen połyka Porsche
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja Strategia i zarządzanie 
author Stonehouse, George

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pfizer płaci 68 mld dolarów za Wyetha
 

Series: Zarządzanie na świecie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa
author Michalewski, Michał

Series: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji
author Zając, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia : techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania / 
author Szczepankowski, Piotr J.

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych
author Lewandowski, Marcin

Publication year: 2001 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reakcja rynku kapitałowego na fuzje i przejęcia na
author Kędzierska-Szczepaniak, Angelika

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne przedsiębiorstw
red. Kowalska, Krystyna

Publication year: 2001 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany sytuacji różnych grup interesów w rezultacie fuzji i akwizycji przedsiębiorstw /
author Lewandowski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.260 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przejęcia i fuzje Wpływ na wartość firm 2006 
author Machała, Robert

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO) uwarunkowania rozwoju w Polsce 
author Wrzesiński, Michał.

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
red. naukowy Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady łączenia przedsiębiorstw w prawie konkurencji
author Jarocki, Tomasz

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacje przedsiębiorstw aspekty podatkowe 
author Nawrot, Rafał Aleksander

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza due diligence
author Fołtyn, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe
red. Różański, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie matematycznych modeli fuzji
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncentracja a zmiana dobrobytu społecznego
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w procesach koncentracji i integracji handlu
author Maleszyk, Edward

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola korporacji transnarodowych w procesach kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej 
author Rosińska-Bukowska, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Fuzje i przejęcia
red. naukowa Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżerskie motywy połączeń a efektywność
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejecia narzędzie podejmowania decyzji strategicznych 
author Johnson, Hazel

Publication year: 2000 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej Studia i Materiały Master of Business Administration 
red. naukowy Orłowska, Renata

Publication year: 2003 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1025 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji
author Wąsikiewicz-Rusnak, Urszula

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: