Opcje realne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
author Pera, Krystian.

Series: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość firmy jako narzędzie w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
author Cieciura, Małgorzata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa modele pomiaru i ich ryzyko 
author Kuziak, Katarzyna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Identyfikacja i weryfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa na rynku
author Gostkowska-Dźwig, Sylwia

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych
author Kossecki, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kapitału pracującego w procesie kreowania wartością przedsiębiorstwa
author Krajewski, Mirosław

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa /
author Szymura-Tyc, Maja.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowe i pozarzachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy
author Pogodzińska-Mizdrak, Elżbieta

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa
author Nita, Bartłomiej

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka kredytowa wobec odbiorców jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa
author Papiernik-Wojdera, Marzena

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa
author Michalewski, Michał

Series: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Komorowski, Jan

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O nowe standardy w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstwa /
author Błaszczyszyn, Michał.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie
red. Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw
red. naukowy Skoczylas, Wanda

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wiedza w procesie tworzenia wartości
author Czerniachowicz, Barbara

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki oceny bieżących i przyszłych wyników
author Polak, Katarzyna

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość firmy w polskiej literaturze rachunkowości okresu międzywojennego /
author Ziętowska, Irena.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Value Based Management w małym przedsiębiorstwie
author Jaworski, Jacek

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
red. Pluta, Wiesław

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa metody wyceny w praktyce 
author Patena, Wiktor

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2005 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /  
red. naukowa Dobiegała-Korona, Barbara.

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Znaczenie kapitału intelektualnego dla kształtowania
author Walecka, Katarzyna

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w restrukturyzacji czynnikiem stanowiącym
author Rzempała, Artur

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość księgowa jako miara wartości
author Kamiński, Ryszard

Series: Wiedza i umiejętności Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podnoszenie wartości przedsiębiorstwa a kapitał
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wzrostu wartości przedsiębiorstwa
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse firmy jak zarządzać kapitałem
red. Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: