Inicjatywy rozwoju e-usług administracji publicznej w krajach Unii Europejskiej /
author Drobiazgiewicz, Joanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza prawna terenowego systemu administracji
author Gołuch, Adam

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zadaniami publicznymi. Wybrane aspekty Materiał dydaktyczny dla studentów 
author Głębocki, Konrad

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia informacyjna w administracji i dla administracji
author Mikulski, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja prawnych form administracji publicznej księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali 
red. Zacharko, Lidia

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną /
author Kożuch, Barbara.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Początki ery menedżerów w Polsce pół wieku kierowniczych, menedżerskich doświadczeń 
author Rakowicz, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczna e-administracja
oprac. Bielewicz, Antoni

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej wspomaganie procesów podejmowania decyzji 
author Jeruzalski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski samorząd terytorialny
author Nowacka, Ewa J.

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadowolenie klienta z jakości obsługi w urzędzie
author Stach, Przemysław

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój standardów w e-Government i ich znaczenie dla
author Lotycz, Aneta

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations w sferze publicznej wizerunek i komunikacja 
red. naukowa Tabernacka, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział polskich organizacji pozarządowych w
author Blicharz, Jolanta

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa dla ekonomistów Podręcznik dla 
author Filipowicz, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja administracji publicznej Studium z nauki administracji i prawa 
author Knosala, Ernest

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Responsywna administracja publiczna
author Stępień, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych
author Stefaniuk, Marek

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co warto, co należy zmienić? poprawa jakości demokracji w Polsce 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z badań nad samorządem : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 21-2008 / 
red. naukowy Wykrętowicz, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Directions of Change in the Civil Service Human
author Zieliński, Wojciech

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (77)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym /
author Potoczek, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce problemy zarządzania 
author Pawłowska, Agnieszka

Publication year: 2002 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa administracyjnego /
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 2004 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
red. naukowy Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w gospodarce
author Gajewski, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie informacją w administracji publicznej
red. naukowy Rymaniak, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą proceduralną w podmiotach administracji publicznej /
author Fliegner, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 22/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w
author Barańska, Danuta

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (78)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo urzędnicze
author Dubowik, Anna

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa administracyjnego /
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna na progu XXI wieku wyzwania i oczekiwania 
red. Osiński, Joachim

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: