Gra finansowa stagnacja czy wzrost bogatego świata? 
author Sopoćko, Andrzej

Series: Ekonomista nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybory ekonomiczne dokonywane w warunkach pewności i niepewności /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Rynek finansowy Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ gospodarki rynkowej na indywidualizację przemian struktur konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych /
author Zielińska, Zofia.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 1 (41) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marek
 

Series: Harvard Business Review Polska dodatek 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja żywności w Polsce w warunkach recesji gospodarczej
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochody nadzwyczajne jako stymulator konsumpcji
author Zieliński, Tadeusz

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 4 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe
author Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w latach 90 /
author Grzega, Urszula.

Series: Zachowania konsumentów a marketing Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 17 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planning, Shortage and Transormation Essays in Honor of János Kornai 
author Simonovits, András

Publication year: 2000 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja między terroryzmem a znawstwem 
author Kochan, Jerzy

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 25/2011 / 
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania konsumenckie
red. Patrzałek, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania bezpieczne w środowisku konunikacyjnym
author Krzemińska, Wanda

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia, polityka, społeczeństwo księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. 
red. Kubow, Adam

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza rynku
author Balicki, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja usług /
author Rogoziński, Kazimierz.

Series: Transformacja w usługach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 9 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie
author Pakulska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
red. Pająkiewicz, Józef

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 
red. naukowa Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Handbook of Qualitative Research Methods in
ed. Belk, Russell W.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze : Studia Ekonomiczne nr 66 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze nr 66 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka
author Dąbrowska, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing and Konsum Theorie und Praxis von der Indust 
author Hansen, Ursula

Publication year: 1999 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kultura a globalizacja konsumpcji
author Wójcik, Eliza

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności wybrane problemy 
red. Maksymowicz, Agata

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja źródeł finansowania konsumpcji w Polsce
author Bywalec, Czesław

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w procesie integracji przegląd problemów Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Rączaszek, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
red. naukowa Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: