Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Ekonomia cz. I Mikroekonomia 
author Gulcz, Mieczysław

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między przyjemnością a uzależnieniem psychologia zakupów nieplanowanych 
author Mącik, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Decyzje konsumenckie rodziców na rynku wpływowym na przykładzie zabawek
author Jasielska, Aleksandra.

Series: Marketing i Rynek nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług
author Wereda, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing teoria i przykłady 
author Waniowski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promowanie firmy wskazówki i przestrogi jak pozyskać i zatrzymać klientów 
author Cooper, Scott

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów na rynku
author Rudnicki, Leszek

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Modele zachowan finansowych konsumentów
author Smyczek, Sławomir.

Series: Marketing i Rynek nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt i jego wyposażenie jako czynniki kształtujące zachowanie konsumentów /
author Sobczyk-Kolbuch, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa nr 5 / 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepożądane skutki zachęt finansowych
author Bowles, Samuel

Series: Harvard Business Review Polska nr 6 (76) - czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii matematycznej
author Kaczorowski, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość dla klienta a stabilność jego opinii (na przykładzie soków owocowych)
author Stobiecka, Jadwiga.

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjny trexy marketing
author Trzeciak, Dawid

Series: Marketing w praktyce nr 7 (137) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Net-dzieci już dorosły
author Nosal-Steindel, Edyta

Series: Marketing w praktyce nr 10 (140) pażdziernik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski konsument wobec ryzyka nieudanego zakupu
author Maciejewski, Grzegorz.

Series: Marketing i Rynek nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 4 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Agrobiznes 2006 konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe
author Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw
author Gąsiorowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami problemy współczesne 
red. naukowa Listwan, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ postaci leku na konsumpcję i satysfakcję
author Szalonka, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partner czy zwierzyna łowna?
author Kozielski, Robert

Series: Marketing w praktyce nr 03 (145) marzec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Preferencje konsumentów wobec nasycenia imprez
author Szczechowicz, Bartosz

Series: Marketing i Rynek nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski e-konsument założenia metodologiczne badań 
author Jaciow, Magdalena

Series: Marketing i Rynek nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne
author Zalega, Tomasz.

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych
author Badzińska, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing wprowadzenie 
author Armstrong, Gary

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 25/2011 / 
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania konsumenckie
red. Patrzałek, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie wizerunku przedsiębiorstwa w wyborach w świetle racjonalności 
author Zrałek, Jolanta.

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w
author Strzembecki, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czym jest marketing?
oprac. Silk, Alvin J.

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie
author Sagan, Adam

Series: Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki /
author Świtała, Marcin

Publication year: 2004 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychografia w segmentacji rynku konsumenckiego
author Nelke, Krzysztof

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy strukturalne inicjatywy społecznej
author Zasuwa, Grzegorz.

Series: Marketing i Rynek nr 11/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowa sylwetka chińskiego konsumenta praktyczne implikacje dla marketingu 
author Meyer, Maciej

Series: Marketing i Rynek nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customer Behavior Consumer Behavior and Beyond 
author Sheth, Jagdish N.

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: