Opcje walutowe jako problem gospodarczy - analiza prawna proponowanych rozwiązań
author Cioch, Paweł

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strata w środkach trwałych - wybrane zagadnienia
author Łukiańczuk, Andrzej

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (151) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odszkodowanie z tytułu ugody a podatek dochodowy od
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym /
autor Kufel, Jan

Publication year: 2002 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki podatkowe wypłaty osobie fizycznej
author Wleklińska, Agata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 7-8 (155-156) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne dla studentów administracji /
author Szczurek, Zbigniew.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym /
red. naukowy Śmieja, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej /
author Drywa, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [336.2] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich : luty 1999 r. 
author Radzikowska, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne
author Rogowski, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym w świetle orzecznictwa sądowego : z komentarzem i wzorami pism 
author Piecko-Mazurek, Aleksandra

Publication year: 2002 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce : aktualne problemy 
author Monkiewicz, Marek

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vat w gminach 2011 : rewolucyjne zmiany 
author Rogala, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vat w gminach 2013
author Rogala, Elżbieta

Publication year: 2013 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe : świadczenia ubezpieczeniowe i cywilne 
author Jachimowicz, Marcin

Publication year: 2013 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkoda w ubezpieczonym satelicie a wartość akcji operatora satelitarnego /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne dla studentów administracji /
author Szczurek, Zbigniew.

Publication year: 2012 Call number: [347] Series: Seria akademicka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo przewozowe : komentarz / 
author Ambrożuk, Dorota.

Publication year: 2014 Call number: [Podręcznik] Available: (20); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo przewozowe : komentarz / 
author Ambrożuk Dorora

Publication year: 2014 Call number: [35] Series: Praktyczne Komentarze Lex Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR /
author Wesołowski, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [341] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek /
author Ambrożuk, Dorota.

Publication year: 2011 Call number: [347] Series: Monografie, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doradztwo odszkodowawcze w Polsce : potrzeba regulacji prawnej / 
author Kowalewski E.(red.)

Publication year: 2015 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkody komunikacyjne : dochodzenie roszczeń / 
author Roguska-Kikoła, Agnieszka.

Publication year: 2015 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola private enforcement w ochronie konkurencji /
author Pabian, Arnold.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej /
author Wałachowska, Monika.

Publication year: 2014 Call number: [347] Series: Monografie. Prawo Cywilne. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie - analiza porównawcza /
author Witkowska, Justyna.

Series: Ekonomista nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne /
author Kmiecik, Zbigniew R.

Publication year: 2017 Call number: [35] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu /
author Ciemiński, Marcin.

Publication year: 2015 Call number: [347] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie / redakcja naukowa Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski. 
 

Publication year: 2017 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: