Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w
author Fras, Mariusz

Series: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne /  
 

Publication year: 2011 Call number: [347.764] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem
author Szczepańska, Magdalena

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia aktualne problemy prawne 
red. Koch, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne
author Butryn, Ewelina

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia podręcznik akademicki 
red. naukowa Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Umowa ubezpieczenia na życie zawieranie umowy, dochodzenie roszczeń, wzory 
author Tadla, Anna

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym /
autor Kufel, Jan

Publication year: 2002 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek 
author Kubiak, Anna Maria

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia
author Kowalewski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia
red. Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne podstawy przedsiębiorczości /
author Horosz, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic 
author Malinowska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia : aktualne problemy prawne, materiały z konferencji naukowej "Problemy nowelizacji przepisów 
red. Koch, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie aspekty prawne 
author Szczepańska, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ubezpieczeń tom II - produkty 
red. Monkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie teoria i praktyka 
author Stroiński, Eugeniusz

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w
author Fras, Mariusz

Series: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia : podręcznik akademicki / 
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (16); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 1999 Call number: [03.A] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie nieruchomości
author Lewandowski, Krzysztof

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych
author Kowalewski, Eugeniusz

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
author Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych
author Kęszycka, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa 
author Radwański, Zbigniew

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic
author Malinowska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczeniowa na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek
author Kubiak, Anna Maria

Publication year: 2008 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2002 Call number: [03.A] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania : zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej
author Sangowski, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym
author Kufel, Jan

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: