Environmental policy of the European Union and enviromental protection in Poland /
author Gaczek, Wanda M..

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 253 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stymulowanie zachowań prośrodowiskowych w społecznościach lokalnych /
author Nowak, Jacek.

Series: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 40 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko 7 Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia odpowiedzialności w polskim prawie ochrony środowiska na tle standardów Unii Europejskiej
author Korycki, Stefan

Series: Zeszyty Naukowe nr 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska
author Bąk, Iwona

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt hałasu w zarządzaniu jakością środowiska / Maria Sobolewska-Sawicka. 
author Sobolewska-Sawicka, Maria.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zobowiązań finansowych Polski w zakresie ochrony środowiska /
author Zbaraszewski, Wojciech.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla rachunkowości przedsiębiorstw /
author Wojciechowska, Aleksandra.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej
author Michalski, Dariusz.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (200) styczeń/luty 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
author Stępień, Marta

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrazanie systemu zarządzania środowiskowego w wybranych polskich przedsiębiorstwach
author Kociszewska-Panaszek, Małgorzata

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i zagrożenia ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie samorządów terytorialnych /
author Czaja, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia odpowiedzialności w polskim prawie ochrony środowiska na tle standardów Unii Europejskiej
author Korycki, Stefan

Series: Zeszyty Naukowe 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów ochrony środowiska w systemach zarządzania środowiskowego /
author Wojciechowska, Aleksandra.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o ekologii /
 

Publication year: 1999 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie
author Burzyńska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elektroniczny urząd czyli upowszechnianie informacji
author Gajdzik, Bożena

Series: Problemy ekologii nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo ochrony środowiska Najnowsze akty prawne 
author Paczuski, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych
red. Piontek, Franciszek

Publication year: 2000 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy nr 44. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / 
 

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie "zero emisji"
red. naukowy Jabłoński, Jan

Publication year: 2011 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekologia i ochrona środowiska Ćwiczenia laboratoryjn 
red. Pogórski, Waldemar

Publication year: 1999 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena nieruchomości a ochrona środowiska : ekologiczne uwarunkowania wyceny nieruchomości : praca zbiorowa /  
red. Cymerman, Ryszard.

Publication year: 2000 Call number: [332.7] Series: Nieruchomości 7/2000 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Balanced Scorecard dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska /
author Pawlak-Wolanin, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środowisko geograficzne i jego ochrona a rozwój
author Michałków, Ireneusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola i miejsce międzynarodowych instytucji finansowych w ochronie środowiska przyrodniczego w Polsce /
author Czaja, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3(3)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów
red. Połoński, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy ochrony środowiska naturalnego w Polsce /
author Hołuj, Artur.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo amerykańskie
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżetowanie w ochronie środowiska
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a zagadnienia teoretyczne i praktyczne 
author Fura, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: