Metody wyceny inwestycji kapitałowych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym /
author Remlein, Marzena.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki rozwoju polskiego rynku kapitałowego
author Ciejpa-Znamirowski, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości inwestowania na polskim rynku finansowym : cz.1 /  
author Górniewicz, Grzegorz.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trader Vic II Zasady profesjonalnej spekulacji 
author Sperandeo, Victor

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna
author Ciżkowicz, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [336.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Investment Management
author Bernstein, Pater L.

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dopuszczalność pomocy publicznej uregulowania wspólnotowe i krajowe 
author Jankowska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii /
author Sokołowska, Ewelina.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trader Vic metody mistrza Wall Street 
author Sperandeo, Victor

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kiedy sprzedawać akcje Optymalny moment zamykania po 
author Cassidy, Donald L.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe
red. Różański, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie na rynku kapitałowym
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie inwestowania na rynku nieruchomości Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Henzel, Halina.

Publication year: 2009 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trader Vic metody mistrza Wall Street 
author Sperandeo, Victor

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zmienności WIG z użyciem miar persystencji
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek, giełda, inwestycje
author Socha, Jacek

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzanie spółki akcyjnej na giełdę
author Mach, Anna

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2003 w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rozmyte inwestycji kapitałowych /
author Przybycin, Zygmunt.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 6 / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 1999 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model wyceny i prezentacji inwestycji kapitałowych w sprawozdaniu finasowym grupy kapitałowej /
author Remlein, Marzena.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansowe
author Pederson, Glenn D.

Publication year: 1998 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne - szanse i zagrożenia Prace Naukowe AE Wrocław nr 778 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 1997 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy w Polsce
author Al-Kaber, Munir.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości inwestowania na polskim rynku finansowym : cz.2 /  
author Górniewicz, Grzegorz.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice z makroekonomii
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym /  
red. naukowa Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2012 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe
author Różański, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych
author Neneman, Jarosław

Publication year: 2000 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość dla nieksięgowych
author Mott, Graham

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów
author Drury, Colin

Publication year: 1998 Call number: [14.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wealth management : bankowość dla bogatych 
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management accounting for decision makers
author Atrill, Peter

Publication year: 2009 Call number: [A/14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: