Euro - ekonomia i polityka
red. naukowa Rosati, Dariusz K.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona inwestora na rynku usług finansowych /
author Janik, Bogna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce
 

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych perspektywa Unii Europejskiej 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działalność innowacyjna sektora usług finansowych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
author Wiśniewska, Joanna.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 /  
Red. Garbarczyk, Józef.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Europejskie regulacje bankowe
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 1997 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
author Bartkowiak, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank : miesięcznik finansowy / 
 

Publication year: 1994 Call number: [Dostęp w alebank.pl] [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski /  
 

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie ceny na rynku usług finansowych - fundusze
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów Polski Prace Naukowe AE Wrocław nr 821 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług finansowych
author Żurawik, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych /
author Janik, Bogna.

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze na rynku usług finansowych w Polsce /
author Bretyn, Agnieszka.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / 
red. naukowy Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Francuski system płatności
 

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych
author Ansell, Tony

Publication year: 1997 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynności bankowe zastrzeżone dla banków /
author Srokosz, Witold

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokonania finansowe zespołów a postrzegana wartość
author Piosik, Andrzej.

Series: Zeszyty Teoretyczne Rachukowości nr 48/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wealth Management bankowość dla bogatych 
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia /  
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość elektroniczna studium prawne 
author Bajor, Barbara

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing instytucji finansowych pomocnicze materiały dydaktyczne 
author Płonka, Maria

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe usługi finansowe
red. Gabryelczyk, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowa zaufania klientów w warunkach niepewności na
author Siemieniako, Dariusz

Series: Marketing i Rynek nr 7/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycja konkurencyjna banków w sektorze usług finansowych dla ludności jako czynnik wyboru ich strategii marketingowych /
author Kieżel, Małgorzata.

Series: Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 13 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Private asset and Wealth management nowe instrumenty i usługi finansowe 
red. naukowa Gabryelczyk, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory zachowań konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce /
author Rachocka, Joanna.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie
author Rutkowska-Tomaszewska, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi doradztwa finansowego - stan i perspektywy
author Flejterski, Stanisław.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy Zeszyty Naukowe Wydzdziału Zamiejscowego w 
red. naukowy Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej /
author Janik, Bogna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 33/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski rynek płatności detalicznych
author Harasim, Janina.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa geneza, efektywność, konsekwencje 
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 1998 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: