Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych
 

Call number: [336.71] Series: Zarządzanie bankiem komercyjnym Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
author Grabiński, Konrad

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz 
author Kołecka, Beata

Publication year: 2003 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewidencja księgowa w przedsiębiorstwie podręcznik 
author Skorupska, Bożena

Publication year: 2001 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Utrata wartości aktywów w polskim prawie bliansowym i międzynarodowych /
author Matuszak, Łukasz.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość aktywów w transakcjach sekurytyzacji /
author Lizińska, Joanna.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tajniki finansów Praktyczny przewodnik po 
tł. Sieczyk, Marcin

Publication year: 2000 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości
author Więckiewicz, Urszula

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość Wybrane zagadnienia 
 

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość Wybrane zagadnienia 
 

Publication year: 2001 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego
author Górowski, Ireneusz

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości wykład tom I 
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek efektywności inwestycji /
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości ( zeszyt ćwiczeń )
author Kubiak, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rezerwy w księgach rachunkowych, tworzenie, wykorzysty
author Gmytrasiewicz, Maria

Publication year: 2002 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z
author Kołecka, Beata

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

MSR 37 rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 
red. Sojak, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Utrata wartości aktywów i koszt kapitału powiązanie rachunkowości finansowej i zarządczej 
author Trzpioła, Katarzyna

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa zbiór zadań 
red. Bąk, Melania

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości zbiór zadań 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstw problemy wybrane 
author Kamiński, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości Rachunkowość dla ciebie 
red. Szczypa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (28); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości Rachunkowość dla ciebie 
red. Szczypa, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa
author Kamiński, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Gmytrasiewicz, Maria

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie : implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywident /  
author Jewartowski, Tomasz.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstwa strategie i instrumenty 
author Duliniec, Aleksandra

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie aktywami i pasywami strategie inwestycyj 
red. Fabozzi, Frank J.

Publication year: 1998 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2003 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zasady rachunkowości teoria, przykłady i zadania 
author Szczypa, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [V] [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości teoria, przykłady i zadania 
author Szczypa, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości /
 

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: