Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości
author Walczak, Waldemar

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem / Prace Naukowe AE Wrocław nr 183 Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał intelektualny agrobiznesu
author Kozera, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
author Rzempała, Joanna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458 : Ekonomiczne Problemy Usług nr 8 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji
author Jabłoński, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska, turystyka, finanse / 
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model kapitału intelektualnego regionu koncepcja pomiaru i jej zastosowanie 
author Węziak-Białowolska, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny obszarem konkurencji przedsiębiorstw /
author Trych, Aneta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu Odnowa przedsiębiorstw czego nauczył nas kryzys? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał intelektualny organizacji : przegląd koncepcji i metod zarządzania /  
author Łukasiewicz, Grzegorz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich
red. naukowy Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji
author Czechowska-Świtaj, Teresa

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza w procesie tworzenia wartości
author Czerniachowicz, Barbara

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny - przyszłość zarządzania przedsiębiorstwem /
author Fazlagić, Amir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 12/1999 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trwałe wyniki programowanie zachowań, które wyniosą firmę na 
author Studer, Quint

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba oceny innowacyjności polskiej gospodarki jako czynnika kapitału intelektualnego /
author Wierzbicka, Katarzyna.

Series: Optimum nr 1(25) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego. 
 

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacji naturalną wartością przedsiębiorstwa /
author Bańka, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa
author Ujwary-Gil, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (21); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne trendy w zarządzaniu
red. naukowa Gonicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie, ekonomika i organizacja skrypt akademicki 
author Gulski, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego
author Dobija, Dorota

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kapitału intelektualnego dla kształtowania
author Walecka, Katarzyna

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania
red. naukowa Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań 
author Szczygielska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw innowacje, technologie, kryzys 
red. naukowa Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne i kapitał intelektualny
author Krzykawski, Rafał

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokonania finansowe zespołów a postrzegana wartość
author Piosik, Andrzej.

Series: Zeszyty Teoretyczne Rachukowości nr 48/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie /
author Furman, Łukasz.

Series: Optimum nr 1 (25) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: