Marketing polityczny w środowisku wirtualnym /
autor Jaśniok, Michał.

Publication year: 2010 Call number: [32.019.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzy obszary badań społecznych historia, politologia, public relations księga pamiątkowa wydana z okazji 70-lecia prof. zw. 
red. Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
author Polak, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Symbol jako narzędzie współczesnej polityki w aspekcie propagandy politycznej
author Wróbel, Katarzyna

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie polityczne w Internecie
author Ostrowski, Radosław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (44) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wirtschafts Woche /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprost /
 

Call number: [Dostęp w bazie Emis] [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy
red. naukowy Podraza, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
author Pawełczyk, Piotr

Publication year: 1999 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postkomunizm próba opisu 
author Staniszkis, Jadwiga

Publication year: 2001 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Dziwok, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postrzeganie otoczenia instytucjonalnego w Polsce w latach 1997-2009
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia politologii tom 1 Teoria polityki 
red. Sokół, Wojciech

Publication year: 1999 Call number: [0/9(03)/32] Series: Encyklopedia politologii Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Megatrendy a polityka autorstwa J. Muszyńskiego 
rec. Mojsiewicz, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i polityce /
redaktor Tymanowski, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations społeczne wyzwania English Supplement : Public Relations Across Borders 
red. naukowy Olędzki, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja i stabilizacja polskiej sceny politycznej
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Business Central Europe- nie ukazuje się.
 

Publication year: 1996 Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura masowa a marketing polityczny : przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 /  
autor Wojtkowski, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [32.019.5] Series: Wybory - Demokracja - Polityka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej
red. Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia politologii tom 2 Ustroje państwowe 
red. Skrzydło, Wiesław

Publication year: 2000 Call number: [0/9(03)/32] Series: Encyklopedia politologii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia - Polityka Suplement do Wielkiej Ilustrowan 
red. Sierpowski, Stanisław

Publication year: 1996 Call number: [0/9(03)] Series: Aktualizacje encyklopedyczne Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia, polityka, społeczeństwo księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. 
red. Kubow, Adam

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka w edukacji, nauce, polityce i biznesie materiały pokonferencyjne 
red. Błażejowski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce 
Autor Grabowska, Mirosława

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wiedza o partiach i systemach partyjnych / podręcznik akademicki. 
Autor Gulczyński, Mariusz

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wędrujący świat
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2008 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym /
red. Pawełczyk, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normalność i kryzys jedność czy różnorodność refleksje filozoficzno-prawne i część II projektu"Banki centralne wobec kryzysu 
red. naukowy Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim
red. naukowa Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności wybrane problemy 
red. Maksymowicz, Agata

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania i działania zbiorowe w polityce : przegląd zagadnień teoretycznych /  
author Bajer, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Nr 9 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zainteresowanie polityką. Morfologia zjawiska
author Karwat, Mirosław

Series: Zeszyty Naukowe 3 (60) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media w systemie komunikowania polityka 
author Jeziński, Marek

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Newsweek Polska /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie Emis] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych /
Autor. Bralczyk, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: