Rachunkowość i analiza ekonomiczna wybrane problemy 
rec. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formy świadczenia usług komunalnych w małych miastach /
author Nowak, Jacek.

Series: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 40 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków / 
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek VAT w sektorze publicznym
author Malinowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług przegląd doświadczeń polskich 
red. Moszoro, Marian

Publication year: 2000 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy kształt sektora usług komunalnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i doświadczeń Unii Europejskiej /
author Trojanowska, Kamila.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd miejski zadania, instytucje, formy 
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd miejski : zadania, instytucje, formy / 
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przesłanki prywatyzacji usług komunalnych jako wyraz
author Józiewicz, Urszula

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenie usług komunalnych w kontekście zagrożenia negatywną interwencją w gospodarce lokalnej /
author Kogut-Jaworska, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing - kierunek redukcji kosztów świadczenia usług komunalnych /
author Filipiak, Beata.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK sp. z o.o. Koszalin /
author Ratajski, Ryszard.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie Opis met 
red. Szymanowicz, Marian

Publication year: 2000 Call number: [338.46] Series: Zintegrowane zarządzanie finansam Tom 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne teoria i praktyka 
author Zysnarski, Jarosław

Publication year: 2003 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorzadu terytorialnego.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 31/2010 / 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych wybrane zagadnienia i wyniki badań 
author Bachor, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek VAT w sektorze publicznym
author Malinowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działalność samorządu lokalnego w świetle europejskich standardów
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe studia przypadków 
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje finansowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej / | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 380  
author Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, T. 1
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne /  
red. naukowy Zeman-Miszewska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami /
red. naukowy Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 252 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność : wymiary, uwarunkowania, wyzwania : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XI, zeszyt 10 
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 31/2010 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna ekonomika usług
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne : teoria i praktyka / 
author Zysnarski, Jarosław

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /  
Red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 30 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie systemów zarządzania w sektorze usług komunalnych /
author Bednarek, Mariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości zwiększania efektywności usług komunalnych w spółkach samorządowych /
author Chruściel, Tadeusz Jakub.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań - oblicza i perspektywy : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 17 / 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań nr 17 / 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości zwiększania efektywności usług komunalnych w spółkach samorządowych /
author Chruściel, Tadeusz Jakub.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań : oblicza i perspektywy / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 17/2015, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prosumpcja jako czynnik wpływajacy na strategię marketingową firm świadczących usługi komunalne /
author Czuba, Michał.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prosumpcja jako czynnik wpływający na strategię marketingową firm świadczących usługi komunalne /
author Czuba, Michał.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: