Informacja i komunikacja w zarządzaniu
author Ober, Józef

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Technologia w służbie organizaji
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 10 (80) - październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie a komunikacja międzykulturowa - ku nowym horyzontom interakcji społecznych
author Korporowicz, Leszek

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy teorii transportu i komunikacji
author Czuma, Łukasz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współdziałanie - rywalizacja wybrane zagadnienia z psychologii kierowania 
red. Uchnast, Zenon

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces komunikacji pomiędzy organizacjami na rynku dóbr przemysłowych /
author Urbaniak, Maciej.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak zoptymalizować działanie firmy dzięki usprawnieniu usług telekomunikacyjnych?
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 10 (80) - październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

dostosuj struktury firmy do nowych wyzwań komunikacyjnych
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 10 (80) - październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej
author Nikołajew, Jan.

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady negocjacji
author Lewicki, Roy J.

Publication year: 2011 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizational Behavior
author Sharon, R.Peck

Publication year: 1998 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szybko mobilnie skrótowo czyli właściwości
author Wolańska, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [651] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o komunikowaniu
author Pisarek, Walery

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych język, edukacja, semiotyka monografia 
red. naukowa Filiciak, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo według Johna Adaira
red. Thomas, Neil

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie we współczesnej organizacji - od
author Jabłoński, Marek.

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki Zarządzaniu 3 : zarządzanie w praktyce /  
red. naukowy Olszewska, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Series: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 114 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda Kano w ocenie i analizie satysfakcji klienta
author Grudowski, Piotr

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy public relations
red. Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 1999 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miękkie zarządzanie : ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi /  
author Szaban, Jolanta.

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość
author Wassilew, Aleksander Z.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola Internetu w komunikacji prowadzonej przez na przykładzie sytuacji kryzysowych spowodowanych 
author Bielenia-Grajewska, Magdalena

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

NLP wpływ na siebie i innych wykorzystaj potężne narzędzia w procesie komunikacji dąż do perfekcji w biznesie buduj korzystne relacje międzyludzkie 
author Bradbury, Andrew

Publication year: 2004 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja między ludźmi motywacja, wiedza i umiejętności 
author Morreale, Shewryn P.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Projektowanie i przygotowanie szkoleń
author Winkler, Renata.

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Otwarta komunikacj zagrożenie czy szansa dla 
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 9 (79) - wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami
author Griffin, Ricky W.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing : koncepcje, stategie, trendy /  
author Mruk, Henryk.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (12); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Aby osiągnąć cel czyli jak pisać listy jak układać ogłoszenia i reklamy jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotować raporty jak rozmawiać przez telefon 
red. Sedlak, Kazimierz

Publication year: 1995 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy komunikacji społecznej
author Griffin, Em

Publication year: 2003 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja interpersonalna w biznesie
author Puczkowski, Benedykt

Publication year: 2006 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikowanie złych wiadomości
author Rostek, Roman

Series: Marketing w praktyce nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CEO - dyrektor do spraw zaangażowania
author Smythe, John

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations jako funkcja zarządzania
author Hope, Ewa

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczna komunikacja w biznesie
author Hamilton, Cheryl

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: