Wartościowanie stanowisk pracy przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System wynagradzania i wartościowania pracy
author Lenik, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń
author Stolarski, Maciej

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Remuneration in Practice
author Sajkiewicz, Barbara

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (77)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji /
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnianie pracowników w szkołach wyższych od A do Z 
author Skrobisz-Kaczmarek, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zwiększanie efektywności opieki zdrowotnej przez specyfika, przykłady i warunki skutecznego 
author Sobczak, Alicja

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencyjne systemy ocen pracowników przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi 
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia oparte na blokach umiejętności dla
author Sekuła, Zofia

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnianie pracowników w szkołach wyższych od A do Z 
author Skrobisz-Kaczmarek, Beata

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczny system wynagradzania w firmie
author Jacukowicz, Zofia

Publication year: 1998 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczny system wynagradzania w firmie /
author Jacukowicz, Zofia

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wartościowanie pracy teoria i praktyka 
author Gruszczyńska-Malec, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Struktury wynagradzania pracowników
author Sekuła, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Human Resource Management
author Dessler, Gary

Publication year: 1999 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny system wynagradzania w firmie
author Jacukowicz, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka /  
 

Publication year: 2000 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego
author Kubica, Iwona

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (70) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie /
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (16); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

National Labour Relations in Internationalized a comparative study of institutions, change, and 
author Traxler, Franz

Publication year: 2001 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w sektorze publicznym eliminowanie zagrożeń 
author Kłopotek, Anna

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dialog organizacyjny historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzanie w 
author Bławat, Aleksandra

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie personelem w małej firmie
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Systemy wynagradzania za pracę /
author Kujawska, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
red. naukowa Dembowska, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartościowanie pracy w służbie cywilnej
red. Rostkowski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: