Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich
red. naukowy Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie personalne we współczesnych
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania
author Zając, Czesław

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces negocjacji w sprawie pracy aspekty psychologiczne i organizacyjne 
author Kowalczyk, Elżbieta.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metoda scieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska dla MSP : w teorii i praktyce 
author Piocha, Stanisława

Publication year: 2008 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian 
author Maśloch, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie motywacji wewnętrznej : koszty jakości i ryzyko 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie : determinanty rozwoju gospodarczego. Apsekty mikro- i makroekonomiczne : tom 2 : zarządzanie rozwojem organizacji : zeszyt 2 (13)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia personalna firmy
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2000 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
author Rostkowski, Tomasz

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie personalne firmy
author Lipka, Anna.

Publication year: 2000 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : tradycja i nowoczesność / 
Red. nauk. Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia :problemy zarządczo-ekonomiczne /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, 349 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ścieżki twórczych karier a realizowana strategia uczelni /
author Lipka, Anna.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (104-105) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacja społeczno-zawodowa jako instrument realizacji strategii personalnej organizacji /
author Gruszczyńska-Malec, Grażyna.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność strategii personalnej organizacji /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność strategii personalnej organizacji /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: