Integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską konsekwencją międzynarodowego lobbingu /
author Deszczyński, Przemysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing polityczny w teorii i praktyce /
redaktor Jabłoński, Andrzej W.

Publication year: 2002 Call number: [32.019.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing przedsiębiorstw a teoria strategicznej polityki handlu międzynarodowego /
author Rynarzewski, Tomasz.

Series: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 63 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacje i zasady działania grup interesów w Unii Europejskiej /
author Małuszyńska, Ewa.

Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / 
redaktor Zacher, Lech W.

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola lobbingu w transformacyjnym public relations w Polsce /
author Deszczyński, Przemysław.

Series: Transformacyjne public relations a media masowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Relations w procesie opiniotwórczym
author Kuśmierski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sztuka lobbyingu w Polsce Przewodnik 
tł. Teodorczyk, Ewa

Publication year: 1995 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media, komunikacja, biznes elekroniczny
red. Jung, Bohdan

Publication year: 2001 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing w Unii Europejskiej /
author Kurczewska, Urszula

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska organizacja, funkcjonowanie, korzyści 
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing w Unii Europejskiej /
Autor Kurczewska, Urszula

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing w Unii Europejskiej
author Woszczyk, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing w strategiach przedsiębiorstw pięć ciekawych analiz przypadków 
author Sławik, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustrój prawny izb gospodarczych a lobbing /
author Wykrętowicz, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 16/2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy /  
red. naukowa Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce : Monografie i Opracowania 489 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Machiavelli w Brukseli : sztuka lobbingu w Unii Europejskiej /  
author Schendelen, Rinus von

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing
author Jasiecki, Krzysztof

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Transformacyjne public relations a media masowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Transformacyjne public relations a media masowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka handlowa mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe 
author Michałek, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing na poziomie Unii Europejskiej
author Piechowicz, Michał

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (199) listopad/grudzień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing w marketingu
author Ostrowski, Dariusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (26) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa
red. Włodarczyk, Robert W.

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalne public relations : budowa działu, instrumenty, studia przypadków / 
author Knecht, Zdzisław

Publication year: 2005 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami : przyczynek do badania efektywności nadzoru nie tylko właścicielskiego w spółkach akcyjnych / 
author Mendel, Tadeusz.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalne public relations Budowa działu, instrumenty, studia przypadków 
author Knecht, Zdzisław

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej
author Gajda, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w administracji
author Giedrojć, Kuba

Publication year: 2004 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacja prawna lobbingu na świecie historia, elementy, stan obecny 
author Wiszowaty, Marcin Michał

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie się w biznesie /
 

Publication year: 2002 Call number: [65.013] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: