Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego
red. naukowa Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo kredytowe w Polsce podręcznik dla praktyków 
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2007 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia mikrofinansów
author Armendariz, de Aghion Beatriz

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji w
author Kwiecień, Przemysław

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gmina na rynkach pożyczkowych
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 1996 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2006 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny kryzys gospodarczy przyczyny, przebieg, skutki 
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Business Cycles Selected Issues 
ed. Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negatywna selekcja na polskim rynku kredytów
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu 
author Kasapi, Andrew

Publication year: 2002 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego
author Al-Kaber, Munir.

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pochodne instrumenty kredytowe systematyka, wycena, zastosowanie przewodnik po strukturach standardowych i 
author Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2011 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normy adekwatności kapitałowej rola Bazylei I i Nowej Umowy Kapitałowej w 
author Olszak, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bankowe konsorcjum kredytowe
author Pastusiak, Radosław

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [336.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse i rachunkowość - Seminarium Doktorantów : Edycja VII /  
Red. Korenik, Dorota.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Series: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, 29 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - studia naukowe, 1 /
Red. Korenik, Dorota.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, 28 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu : podstawowe pojęcia, przykłady, ćwiczenia 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
author Pietrzak, Edmund

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konglomeraty finansowe
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Al-Kaber, Munir.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynek finansowy
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego
author Włodarczyk, Bogdan

Publication year: 2012 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Racjonowanie kredytu w ujęciu neokeynesizmu i postkeynesizmu /
author Bludnik, Izabela.

Series: Ekonomista nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Competition between commercial banks in Poland : an analysis of Panzar-Rosse H-statistics / 
author Świtała, Filip.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (48) t.1 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja a ryzyko i niepewność na rynku kredytowym : część 1 / 
author Kubański, Piotr.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w sektorze bankowym : teoria i wyniki empiryczne / 
author Pawłowska, Małgorzata.

Publication year: 2014 Call number: [06.0] Series: Finanse - C. H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja w sektorze bankowym : teoria i wyniki empiryczne / 
author Pawłowska, Małgorzata.

Publication year: 2014 Series: Finanse Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia mikrofinansów /
author Armendariz, de Aghion Beatriz

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego /
author Bludnik, Izabela.

Series: Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 121 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej /
author Utzig, Monika

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Capital Markets and Financial Intermediation /
 

Publication year: 1993 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (950) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 9 (945) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pożyczki grupowe jako główny element mikrofinansów /
author Pluskota, Przemysław.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: