Wyróżniaj się lub zgiń jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? 
author Trout, Jack

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyróżniaj się lub zgiń jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? 
author Trout, Jack

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

IKEA - systematyczny wzrost od dziesięcioleci
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek firmy kreowanie, zarządzanie, efekty 
author Budzyński, Wojciech

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing personalny jako instrument kreowania
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek firmy kreowanie, zarządzanie, efekty 
author Budzyński, Wojciech

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ jakości interakcji przedsiębiorstwo-użytkownik
author Świerczyńska-Kaczor, Urszula

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / 
red. Dietl, Jerzy

Publication year: 1998 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia przypadków z marketingu i sprzedaży na rynku
red. Kwiatek, Piotr

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy
author Altkorn, Jerzy

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Menedżer w działaniu sekrety prowadzenia biznesu 
author Penc, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sztuka budowania wizerunku osób, firm i instytucji
red. Andrzejewski, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek firmy w mediach
author Szocki, Józef

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycjonowanie wizerunku
author Jastrzębski, Maciej

Series: Marketing w praktyce nr 10 (140) pażdziernik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (71) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sześć zasad kreowania zintegrowanedo wizerunku
author Dewalska-Opitek, Anna.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (71) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations skuteczna komunikacja w teorii i praktyce 
red. Przybylski, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i modele gospodarki elektronicznej /
red. naukowa Olszak, Celina M.

Publication year: 2007 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tożsamość firmy efektywnym narzędziem budowania
author Filipek, Jarosław

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media a wizerunek przedsiębiorstw
author Nowakowski, Krzysztof R.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie w kryzysie jak ratować wizerunek firmy 
author Murdoch, Anna

Publication year: 2003 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kim jest prosument
author Domańska, Katarzyna

Series: Marketing w praktyce nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atmosfera w kształtowaniu prowizerunkowych postaw
author Skowronek, Iwona

Series: Marketing i Rynek nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własna firma jak założyć i poprowadzić? 
author Polańska-Solarz, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa
author Majchrzak, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1(51) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek firmy
author Altkorn, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Własna firma jak założyć i poprowadzić? 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek równoległy nowa szansa promocji firmy i marki 
author Budzyński, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co zagraża reputacji Twojej firmy?
author Eccles, Robert G.

Series: Harvard Business Review Polska nr 9 (79) - wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programy praca - życie. czy to się opłaca organizacjom? 
author Borkowska, Stanisława

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Savoir-vivre na usługach twojej firmy /
Autor Protard, Olivier

Publication year: 1993 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Żandarmeria wojskowa jako pracodawca - projekt
author Kantowicz-Gdańska, Monika

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (71) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele budowy interakcji przedsiębiorstwa z
author Świerczyńska-Kaczor, Urszula

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 30/2012 / 
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycjonowanie wizerunku przedsiębiorstwa w walce o klienta /
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (56) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy /
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2009 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy /
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy i wyzwania współczesnego marketingu / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 21 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody 
author Szymoniuk, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [11.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: