Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości /
author Matuszak, Łukasz.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania procesu tworzenia międzynarodowych,ogólnie akceptowalnych zasad rachunkowości /
author Kostrzewa, Tomasz.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi według polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej /
author Remlein, Marzena.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych
author Foremna-Pilarska, Monika

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawowe zasady rachunkowości w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości i rozwiązań polskich /
author Skoczek, Manuela

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości /
author Drygas, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena rzeczowych aktywów trwałych według krajowych
author Gębka, Karolina

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość i analiza ekonomiczna wybrane problemy 
rec. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Utrata wartości aktywów w polskim prawie bliansowym i międzynarodowych /
author Matuszak, Łukasz.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych
author Kucharczyk, Małgorzata

Series: Master of Business Administration nr 5 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle 
author Sobczyk, Rafał

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej materiały pokonferencyjne VI Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby 
 

Publication year: 2006 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustalanie wartości kapitału wlasnego według zaleceń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości /
author Błażyńska, Joanna.

Series: Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie systemów ERP do standardów MSR/MSSF
author Lenart, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2002 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

MSR 37 rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 
red. Sojak, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne i międzynarodowe Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Bernaś, Bogumił

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek zysków i strat teoria i praktyka 
author Kondratowicz, Irena

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

MSR 29 sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
author Seredyński, Roman

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe,
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych standardów rachunkowości 
author Jałowiecka-Madeja, Sylwia

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

MSR 12 podatek dochodowy 
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Księgowe obszary udręki /
author Kamela-Sowińska, Aldona.

Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i
author Fil, Przemysław

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: