Konkurencyjność przedsiębiorstwa : koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja / 
author Gorynia, Marian.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
author Płonka, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Retrospekcja konkurencyjności czynnikowej polskiego eksportu na rynku Niemiec w latach 1992, 2002, 2006 : wybrane aspekty w kontekście procesów integracyjnych w Europie / 
author Pluciński, Eugeniusz M.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja marketingowa jako element przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym /
author Grzesiuk, Aleksandra.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo a konkurencyjność organizacji
author Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Triada przewagi konkurencyjnej /
author Pierzchawka, Sylwia.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Styl organizacyjnego uczenia się a zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa
author Gulski, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
author Pastusiak, Radosław

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność na rynku towarów i usług środowiskowych
author Wysokińska, Zofia

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa /
author Szymura-Tyc, Maja.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe pogranicza wzrostu
author Raman, Anand P.

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji
author Faulkner, David

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Raport z badania sektora bankowości detalicznej dokument roboczy Komisji Europejskiej towarzyszący 
 

Publication year: 2007 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych /
author Wilmańska-Sosnowska, Stanisława.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacyjnych
author Sadowski, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w piątym programie ramowym badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej ( Część pierwsza)
red. Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 1999 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unijne normy prawne a konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie reklamy porównawczej /
author Rzemieniak, Magdalena L.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 8 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu : Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość i koszty z nią związane w świetle rynkowej orientacji przedsiębiorstwa /
author Kaczyńska, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja sieciowa jako nowoczesna forma
author Piotrowska, Barbara

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja oceny konkurencyjności korporacji jako orkiestratorów globalnych sieci biznesowych /
author Rosińska-Bukowska, Magdalena.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach
red. naukowa Bożyk, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marki własne - instrument konkurowania detalistów na
author Stopczyński, Bartłomiej

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstwa pojęcia, definicje. modele podręcznik, materiały dydaktyczne 
author Flak, Olaf

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozowju
author Drab-Kurowska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalna konkurencja
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencja a transformacja w Polsce wybrane aspekty polityki gospodarczej 
author Ziemiecki, Jacek

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej = Economic relations in the EU enlarged /  
red. Kundera, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia błękitnego oceanu jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by 
author Kim, W.Chan

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka konkurencji Unii Europejskiej w świetle teorii konkurencji /
author Śliwińska, Magdalena.

Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość dóbr jako instrument konkurowania /
author Marczak, Marek.

Series: Optimum nr 3(15) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing globalny ery cyfrowej /
author Bishop, Bill

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wiedza w procesach tworzenie
author Baruk, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich
author Śliwiński, Rafał

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek firmy kreowanie, zarządzanie, efekty 
author Budzyński, Wojciech

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: