Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych
author Stępień, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
red. Rajca, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor local government na tle sektora general government w Polsce i krajach Unii Europejskiej /
author Krzemińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Decentralizacja i wzmocnienie samorządów lokalnych
author Martysz, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym /
author Potoczek, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie społeczności lokalnej jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a 
red. Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typy jednostek samorządu lokalnego w Hiszpanii /
author Marczak, Jarosław.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym : Monografie i Opracowania 581 /  
author Kowalik, Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt nieunikniony wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja miasta
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [659.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski samorząd lokalny na tle rozwiązań europejskich : wybrane problemy /  
author Wróbel, Sylwester.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 5 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opłata eksploatacyjna jako źródło konfliktów Rola samorządu lokalnego w działalności podmiotów Determinanty rozwoju funduszy hedgingowych w Polsce 
author Grabowska, Weronika

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wójt, burmistrz, prezydent miasta
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość i efektywność w administracji samorządowej
author Opolski, Krzysztof.

Series: Ekonomia Rynek - Gospodarka -Społeczeństwo nr 22/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy finansów samorządu terytorialnego
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt nieunikniony wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd gminny w Polsce Doświadczenia i perspektywy 
red. Nawrot, Bogdan

Publication year: 1999 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Entrepreneurship Governance Local and Regional Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczyk, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd a policja ksztaltowanie bezpieczeństwa lokalnego 
red. Szymaniak, Adam

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej obszary rozwoju, rozwiązania modelowe 
author Wankiewicz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa w Europie płaszczyzny, wymiary, kierunki 
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zakres swobody zawierania umów przez jednostki
author Gonet, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo administracyjne podstawowe zagadnienia ustrojowe 
author Sługocki, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne
author Zawicki, Marcin

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość samorządu lokalnego w
author Barczyk, Sigmunt

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typy jednostek samorządu loklanego w Hiszpanii
author Małecki, Jerzy

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych stosowane przez samorządy lokalne /
author Nowińska-Łaźniewska, Ewa.

Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego
red. Kaźmierczak, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania samorządu lokalnego na rzecz aktywizacji
author Nowogródzka, Teresa

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet i komunikowanie się we wspólnocie lokalnej
author Przybylska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje
author Barczyk, Sigmunt

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej /
author Kaczmarek, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [332] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 12 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Promocja miasta
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2000 Call number: [659.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny - dobro publiczne
red. Kleer, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dostępność mediów elektronicznych dla samorządów
author Kandefer, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (38) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy jako przykład długofalowej pomocy państwa dla samorządu /
author Bartuś, Alicja.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 10 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: