Rola samorządu gminnego w ograniczaniu bezrobocia w Polsce /
author Kijek, Ilona.

Series: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 7 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina
author Antkowiak, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego /
author Bartkowiak, Piotr.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o samorządzie gminnym komentarz 
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola zarządcza w administracji samorządowej standardy i sposoby praktycznej realizacji 
author Sola, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości
author Wiśniewski, Radosław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola zarządcza w administracji samorządowej standardy i sposoby praktycznej realizacji 
author Sola, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
author Pająk, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samodzielność finansowa samorządu gminnego po 1993 roku 
author Kańduła, Sławomira

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmiotowość publicznoprawna gminy stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. 
author Kruszewska-Gagoś, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego
red. Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce
author Wytrążek, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego
author Skorupska, Adriana

Publication year: 2005 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Chorzów 9/2007
red. Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym
author Stasikowski, Rafał

Publication year: 2005 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podatek VAT w sektorze publicznym
author Malinowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i współpraca sektorów w gminie
red. Wiktorowska, Anna

Publication year: 2000 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu
author Żukowski, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fianse lokalne przed reformą administracji i
author Milczewska, Danuta

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profile gmin w Polsce zarządzanie rozwojem i zmianami 
author Pasieczny, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny ale jaki? 
red. Lutrzykowski, Alfred

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na tle funkcjonowania samorządów innych państw UE /
Autor. Kociubiński, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość w gminach : stymulowanie inwestycji / 
author Topczewska, Teresa

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego 
red. naukowa Jasiuk, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym
author Bandarzewski, Kazimierz

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń
red. Sługocki, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe problemy badawcze w teorii prawa
red. Boć, Jan

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką i finansami gminy
red. Sochacka-Krysiak, Hanna

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kwestia finansowania infrastruktury publicznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej /
author Cieślak, Iwona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
author Bartoszewicz, Anna

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich 
author Graczyk, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty polityki turystycznej władz
author Majewska, Justyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet gminy planowanie, realizacja, ocena 
author Juszczyk, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: