Wpływ powszechnych systemów emerytalnych na płodność
author Zwierzchowski, Jan

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Francuski powszechny plan emerytalny a polskie indywidualne konto emerytalne /
author Rubel, Katarzyna.

Series: Szkice o ubezpieczeniach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 75 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników
 

Series: Bank i rolnictwo nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne skutki wdrażania reformy ubezpieczeń emerytalnych /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ starzenia się społeczeństwa na poziom wydatków emerytalnych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce /
author Jajko-Siwek, Alicja.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich studium porównawcze 
author Uścińska, Gertruda

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emerytury przewodnik dla pracownika i pracodawcy 
author Sałajczyk, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe 
red. Szpor, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitałowy system rentierski - nowy paradygmat
author Lenart, Tadeusz P.

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXVI) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uprawnienia ubezpieczonych w zakresie świadczeń na
author Pacud, Radosław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego
author Szczepański, Marek

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie społeczne podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstrukcje prawa emerytalnego
red. Bińczycka-Majewska, Teresa

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Składki na ubezpieczenie emerytalne konstrukcja i charakter prawny 
author Wantoch-Rekowski, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty funkcjonowania obligatoryjnych kapitałowych systemów emerytalnych /
author Kołodziejczyk, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 14/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emerytury kapitałowe jako istotny element zmian
author Gołębiowska, Alicja

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy
author Daszewski, Aleksander

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybór funduszu emerytalnego jako przykład zagadnienia ograniczonej racjonalności /
author Sosnowska, Honorata.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 8/2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę
author Stańko, Dariusz

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXVI) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przygotowanie do starości Polacy wobec starzenia się 
red. Szukalski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w między państwem a rynkiem 
author Żukowski, Maciej

Publication year: 1997 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał początkowy do obliczenia nowej emerytury 
author Dziubińska-Lechnio, Ewa

Publication year: 2002 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak korzystać ze świadczeń społecznych w UE koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 
author Rotkiewicz, Marek

Publication year: 2006 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indywidualne konta emerytalne jako nowa forma
author Kuciński, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (40) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne etapy rozwoju obligatoryjnych systemów emerytalnych w Europie /
author Kołodziejczyk, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz 
red. naukowa Chybalski, Filip

Publication year: 2009 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne wybrane zagadnienia ekonomiczne 
red. naukowa Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
red. Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie społeczne teoria dla praktyki 
author Szumlicz, Tadeusz.

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych
 

Series: Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bierność społeczna studia interdyscyplinarne 
red. Keplinger, Alicja

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w wybranych bazowych systemach emerytalnych typu ubezpieczeniowego /
author Ratajczak-Tuchołka, Joanna.

Series: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 97 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej od repartycj i do kapitalizacji 
author Kołodziejczyk, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Problemy finansowania rent i emerytur
author Smolaga, Lech

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: