Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle
author Bielawski, Paweł

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe 
author Czajor, Przemysław

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wycena rzeczowych aktywów trwałych według krajowych
author Gębka, Karolina

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice kursowe instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami 
author Szaruga, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standardy sprawozdawczości finansowej : MSSF : US GAAP : polskie ustawodawstwo /  
author Turyna, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa potencjał informacyjny 
author Mazur, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w
author Bielawski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania Financial Accounting key problems, examples, exercises 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek
red. naukowa Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bilansowa i podatkowa wycena składników majątkowych przejętych do użytkowania na podstawie umów leasingu prywatyzacyjnego /
author Kuzior, Anna.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa teoretyczne podstawy 
red. naukowy Samelak, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość godziwa zastosowanie i procedury ustalania 
author Molenda, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i
author Fil, Przemysław

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa rachunkowość porównawcza Polska i Włochy 
red. Galassi, Giuseppe

Publication year: 2001 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w biznesie
red. Czubakowska, Ksenia

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości
author Hońko, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena wybranych elementów bilansu w walutach obcych i jej wpływ na sprawozdanie finansowe /
author Pogodzińska, Dorota.

Series: Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
red. naukowa Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena bilansowa instrumentów finansowych na
author Bielawski, Paweł

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Teoretyczne Rachukowości /
 

Publication year: 2006 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych 
author Frendzel, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i
author Rówińska, Małgorzata.

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach 
red. naukowy Turyna, Jan

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa teoretyczne podstawy 
red. naukowy Samelak, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w
author Krawczyk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki 
red. naukowa Panfil, Marek

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena aktywów i pasywów
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa : zbiór zadań /  
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrakty długoterminowe
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Turyna, Jan

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce
red. Dyhdalewicz, Anna

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: