Opinie poznaniaków o obecności obcokrajowców na rynku pracy w świetle migracji kompensacyjnych do Polski
author Jabkowski, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie oferty i sposobu kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia cz. I Mikroekonomia 
author Gulcz, Mieczysław

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza a rozwój kraju VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Płowiec, Urszula

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy deregulacji rynku pracy w Hiszpanii i ich skutki
author Szudy, Monika.

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103 
red. naukowy Dittmann, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku
author Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
author Polak, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na pracę w Polsce i w Unii Europejskiej
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Napływ BIZ do Polski i jego oddziaływanie na rynek pracy
author Ambukita, Eric.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ukierunkowany rozwój albo dryf perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy 
red. Sojak, Radosław

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postęp techniczny a rynek pracy /
author Obrębski, Tadeusz.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i wynagrodzeń w Polsce /
author Meller, Janusz.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy w rejonie tarnowskim
author Kozioł, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ rynku pracy na kształtowanie warunków pracy w przedsiębiorstwie /
author Olszewski, Jerzy.

Series: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 243 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii - wybrane problemy
author Barwińska-Małajowicz, Anna

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (206) styczeń/luty 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce
red. Dach, Zofia

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy
author Kasprzak, Elżbieta.

Publication year: 2006 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracje wewnętrzne a rynek pracy w Polsce
author Sojka, Elżbieta

Series: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność programów rynku pracy (część 2)
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej uwarunkowania /
red. Suchocka, Renata.

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instytucjonalizacja rynku pracy w Polsce
author Piechnik-Kurdziel, Anna

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej wspomaganie procesów podejmowania decyzji 
author Jeruzalski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych : Monografie i Opracowania 516 /  
author Kuszewski, Tomasz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe profile zawodowe w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
red. naukowy Stawasz, Edward.

Publication year: 2001 Call number: [371.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w piątym programie ramowym badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej ( Część pierwsza)
red. Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 1999 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym
red. naukowa Chojka, Jan

Publication year: 2002 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The European Social Fund and the EU Flexibility, Growth, Stability 
author Brine, Jacqueline

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej
author Skórska, Anna

Publication year: 2004 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Start zawodowy w biznesie zarys problematyki psychologicznej 
author Manek, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane problemy rynku pracy Nr 1(6) 2003
 

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość pracy Studium socjologiczne na podstawie 
author Jezior, Jagoda

Publication year: 2005 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?
author Misiak, Tomasz

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: