Zdrowie i jego promocja : kształtowanie przyszłości : Monografie i Opracowania 538 /  
red. Korporowicz, Violetta.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika szpitala : uwarunkowania, elementy, zasady /  
author Witczak, Izabela.

Publication year: 2009 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System ochrony zdrowia w Unii Europejskiej
author Tatara, Tomasz

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek ochrony zdrowia /
author Kantyka, Sławomir.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich studium porównawcze 
author Uścińska, Gertruda

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle
author Brzeziński, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawodność mechanizmu rynkowego w opiece zdrowotnej
author Rudawska, Iga

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką
author Kujawska, Justyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach przykłady zastosowań 
red. naukowa Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu /  
red. Węgrzyn, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [61] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1103 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo socjalne /
autor Muszalski, Wojciech.

Publication year: 2006 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowe zarządzanie apteką /
red. Mruk, Henryk.

Publication year: 2011 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewidywana długość życia jako podstawowy miernik
author Ryć, Kazimierz

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych
red. naukowa Balcerzak-Paradowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami sektora publicznego Decyzje, instrumenty, ryzyko Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 37/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie społeczne podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej
author Łyszczarz, Błażej

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość : w integrującej się Unii Europejskiej / 
red. naukowy Famulska, Teresa.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne :  praca zbiorowa /  
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2005 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych Prace Naukowe AE Katowice 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów
author Marecki, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System ochrony zdrowia w Izraelu /
author Wronka, Andrzej.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach : przykłady zastosowań / 
red. naukowa Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [XII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia /
author Niżnik, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja sektora opieki zdrowotnej w
author Jończyk, Przemysław

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja : Krytyczne wprowadzenia / 
author Scholte, Jan Aart

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpłacenie w finansowaniu ochrony zdrowia w
author Borda, Marta

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologiczne i społeczne aspekty problemów
author Kubica, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>
Languages: