Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług medycznych
author Dobska, Monika

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami problemy współczesne 
red. naukowa Listwan, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena poziomu jakości usług na przykładzie
author Wolniak, Radosław.

Series: Marketing i Rynek nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 25/2011 / 
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie
author Sak-Skowron, Monika

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań /  
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej
author Łyszczarz, Błażej

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze /
author Barska, Anetta.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi
author Skrzypczak, Zofia

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia w fazie przedsprzedażowej w cyklu aktywności nabywcy-pacjenta w internecie /
author Mackiewicz, Hanna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych
author Łoś, Agnieszka

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / 
author Bieniok, Henryk

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybór metody finansowania usług świadczonych przez szpital z punktu widzenia racjonalizacji finansowania publicznego /
author Sobiech, Jan.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mierniki efektywności usług medycznych w
author Suchecka, Jadwiga

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług medycznych
author Dobska, Monika

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Listwan, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-pacjent na rynku usług medycznych
author Rudawska, Iga

Series: Marketing i Rynek nr 11/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia /
author Hibner, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport branżowy usługi medyczne telekomunikacja usługi edukacyjne usługi leasingowe usługi profesjonalne usługi gastronomiczne usługi turystyczne usługi transportowe 
author Dobska, Monika

Series: Transformacja w usługach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 9 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona danych o stanie zdrowia na gruncie
author Wołoszyn, Agnieszka

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /  
red. naukowa Król, Henryk.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model odwróconej piramidy Ch. Gronroosa w usługach
author Bukowska-Piestrzyńska, agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie marketingu relacyjnego w usługach
author Dobska, Monika

Series: Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja produktu mix w marketingu usług medycznych /
author Hołub-Iwan, Joanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem : zastosowania, tom 2 / 
red. Gąsiorkiewicz, Lech

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Prywatne finansowanie usług medycznych w Polsce
author Skrzypczak, Zofia

Series: Master of Business Administration nr 4 (105) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia w ochronie zdrowia /
author Morris, Stephen.

Publication year: 2011 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkość, forma własności, efektywność - analiza
author Ciżkowicz, Magda

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem tom 2 zastosowania 
red. Gąsiorkiewicz, Lech

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do mikroekonomii
author Rekowski, Marek.

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne /
author Dobska, Monika.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: