Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne /  
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Scenariusze zrównoważonwego rozwoju obszarów wiejskich
author Siekierski, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna wieś polska : główne obszary ekonomicznych i społecznych zagrożen rozwoju /  
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary wiejskie w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej
author Kosicki, Janusz

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska
author Bąk, Iwona

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność turystyczna mieszkańców wsi - analiza statystyczna
author Bąk, Iwona

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle wyzwań XXI wieku
author Klepacki, Bogdan

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery edukacyjne w rozwoju wsi /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych
author Jalinik, Mikołaj.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne problemy współczesnych obszarów rustykalnych /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przesłanki wykorzystania koncepcji marketingowej w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich /
author Romanowski, Robert

Series: Obszary i możliwości wykorzystania marketingu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 34 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implikacje globalizacji dla polskiej wsi /
author Pietrzykowski, Maciej.

Series: Dobre i złe strony transformacji w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola spółdzielczości w wielofunckyjnym rozwoju obszarów wiejskich /
author Czternasty, Waldemar.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i bariery rozwoju regionu
red. naukowa Czudec, Adam

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura przestrzeni gminy
red. Królikowski, Jeremi T.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielkopolska po dwóch latach w Unii Europejskiej
red. naukowy Cichocki, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła wspólnotowego prawa rolnego : w zakresie polityki strukturalnej i dopłat bezpośrednich /  
oprac. Milanowska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania stanu zdrowia ludności wiejskiej w
author Zagórski, Jerzy

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość na wsi i w rolnictwie /
author Czerna-Grygiel, Joanna.

Series: Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 32 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych wsi i rolnictwa jako ogniwo gospodarki żywnościowej /
author Wojciechowska-Ratajczak, Bogumiła.

Series: Kierunki zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 240 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na wsi w latach 1999-2005 /
author Chromińska, Maria.

Series: Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego /
author Poczta, Walenty

Publication year: 2003 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mentalność ekonomiczna mieszkańców ws Studium na prz Zeszyty Naukowe AE Poznań Seria II Pr.Habil.z.158 
author Krzyminiewska, Grażyna

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność i rozwój ekonomia wolnego rynku 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 1995 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów
author Roszkowska-Mądra, Barbara

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura społeczna w okresie transformacji Prace Naukowe AE Wrocław nr 745 
author Kubów, Adam

Publication year: 1996 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako czynnik zmian społeczno-gospodarczych wsi i rolnictwa /
author Sikora, Jan.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mieszkancy wsi o integracji europejskiej opinie, 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tendencje zmian urodzeń na wsi w Polsce w okresie transformacji ustrojowej /
author Chromińska, Maria.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej /
autor Walkowski, Maciej.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy /
author Pondel, Marek.

Series: Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 32 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku gospodarki polskiej /
author Maciejewski, Krzysztof.

Series: Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 32 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane działania na rzecz poprawy sytuacji polskiej wsi /
author Kaczmarska, Anna.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej
author Kalinowski, Sławomir.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: