Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne /  
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzy obszary badań społecznych historia, politologia, public relations księga pamiątkowa wydana z okazji 70-lecia prof. zw. 
red. Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostosowanie interwencji na głównych rynkach rolnych w Polsce do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery instytucjonalne w polityce rolnej Polski po 1990 roku /
author Czyżewski, Bazyli.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia wobec kwestii agrarnej
author Zegar, Józef Stanisław

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia integracji europejskiej
author Borowiec, Jan

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zasady wykorzystania funduszy wspólnej polityki
author Magdoń, Antoni

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3 (710) marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej
red. naukowa Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do
author Czyżewski, Andrzej

Series: Ekonomista nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulowana gospodarka rynkowa Wybór materiałów do st 
red. Kalina-Prasznic, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej Wybrane Kieru 
red. naukowa Dudek, Mieczysław

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła wspólnotowego prawa rolnego : w zakresie polityki strukturalnej i dopłat bezpośrednich /  
oprac. Milanowska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska - ekonomiczne mechanizmy integracji
author Grabowski, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank i Rolnictwo /
 

Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej a sytuacja polskiego rolnictwa /
author Kaczmarska, Anna.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej
red. naukowa Albiński, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej przykład Polski 
red. Kalka, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych wsi i rolnictwa jako ogniwo gospodarki żywnościowej /
author Wojciechowska-Ratajczak, Bogumiła.

Series: Kierunki zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 240 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego /
author Poczta, Walenty

Publication year: 2003 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne /  
autor, redakcja Jurcewicz, Alina.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej : wybór źródeł /  
oprac. Izdebski, Jan M.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji wybór prac z lat 1991-1995 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania polityki rolnej w
author Czyżewski, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (37) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gospodarki Polski
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka agrarna w Polsce. Źródła przemian agrarnych
author Siekierski, Jan

Series: Prace z zakresu teorii ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej
author Wilkin, Jerzy

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w Monografie: Prace Doktorskie Uniwersytetu 
author Tarnawska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i przewodnik po funduszach unijnych uzyskiwanie i wykorzystanie 
author Supera-Markowska, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej /
autor Walkowski, Maciej.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rolna w Polsce w świetle orientacji monetarnej i fiskalnej /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2(2)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rolna Unii Europejskiej na tle
author Kocot, Maria

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm w polityce rolnej krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i intetgracji /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a
author Czyżewski, Andrzej

Series: Ekonomista nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: