Udzielanie i korzystanie z kredytów bankowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych
author Pałasz-Boćkowska, Katarzyna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kointegracyjna analiza zmian inflacji, nominalnej stopy procentowej i podaży pieniądza /
author Kruszka, Michał.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów
author Górka, Jakub

Publication year: 2009 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych
red. Młynarski, Stefan

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rynku pieniężnego Ujęcie makroekonomiczne 
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany podaży pieniądza a realne procesy gospodarcze w Polsce /
author Kaźmierczak, Andrzej.

Series: Studia i prace Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej
author Kaźmierczak, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walka z bezrobociem Wstęp do teorii zatrudnienia 
author Robinson, Joan

Publication year: 1991 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze teoria i polityka tom 2 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Drogi transmisji impulsów pieniężnych
author Kaźmierczak, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo finansowe i analiza makroekonomiczna
author Woodford, Michael

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany podaży pieniądza a zmiany PKB w Polsce w
author Kaźmierczak, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe 10/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna /
 

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka antyinflacyjna i kontorla podaży pieniadza w latach 90. /
author Stasiewicz, Eliza.

Series: Optimum nr 2(18) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej
author Kaźmierczak, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy i instrumenty transmisji pieniądza w gospodarce rynkowej : Prace naukowe 
author Pyka, Irena.

Publication year: 1995 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki gospodarczej : wybrane zagadnienia 
author Geise, Mirosław

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego
author Biernat, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel i finanse międzynarodowe
author Caves, Richard E.

Publication year: 1998 Call number: [05.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych
author Mishkin, Frederic S.

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz, procent i równowaga
author Orlikowski, Leon

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność rynków finansowych
author Zarzecki, Jan

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsekwencje implementacji programów luzowania ilościowego w strefie euro /
author Pyka, Irena.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (48), t.1 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego /
author Pysz, Piotr.

Series: Ekonomista nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne determinanty inflacji w Polsce w okresie 1997-2009 /
author Misztal, Piotr.

Series: Optimum nr 3(51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekt Cantillona, czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie? /
author Sieroń, Arkadiusz.

Publication year: 2017 Call number: [336.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie metod zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych w procesach kształtowania podaży pieniądza w gospodarce /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej /
Autor Pyka, Irena.

Publication year: 2017 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 1 (64) 2019 / 
 

Publication year: 2019 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna, 1 (64) 2019 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: