Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego
author Ziewiec, Gabriela

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krzywa Phillipsa w okresie transformacji polskiej gospodarki /
author Bochenek, Mirosław.

Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka uwag na temat perspektyw rozwojowych współczesnego świata
author Rakowski, Mieczysław

Series: Ekonomiczno - Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej: wnioski z 20 lat doświadczeń
author Balcerowicz, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 15/2010
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesowska analiza transformacyjnej rcesji i ożywienia w polskiej gospodarce /
author Cichowicz, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(11)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce
red. Dach, Zofia

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych
author Tomkiewicz, Jacek

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwudziestolecie polityki pieniężnej NBP. Wpływ transformacji i integracji gospodarczej
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja gospodarcza 1989-2009 /
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena nowej roli władz publicznych w gospodarce : osiągnięcia i niedostatki / 
author Ćwikliński, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska droga do rynku
author Rosati, Dariusz K.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw na Ukrainie w okresie transformacji gospodarczej
author Vashchenko, Mykola

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski przełom ustrojowy 1989 - 2005 ekonomia epoki transformacji 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza w Polsce
author Bałtowski, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany liczby gospodarstw rolnych w Polsce w okresie
author Fałkowski, Jan

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planning, Shortage and Transormation Essays in Honor of János Kornai 
author Simonovits, András

Publication year: 2000 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza - nowe pojęcie przedsiębiorcy /
author Gołata, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce
red. Węgrzecki, Adam

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition
author Ouanes, Abdessatar

Publication year: 1997 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja a transformacja w Polsce wybrane aspekty polityki gospodarczej 
author Ziemiecki, Jacek

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany struktury polskiego przemysłu w okresie
author Ważniewski, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ systemu ekonomicznego na procesy adaptacji małych przedsiębiorstw do rynku w Polsce (1990-1991) /
author Czternasty, Waldemar.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2(2)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach
author Mesjasz, Czesław

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji wybrane aspekty 
red. Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja a integrująca się Europa
author Iskra, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczność spożycia żywności a transformacja
author Zieliński, Kazimierz

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki
author Jakóbik, Witold

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w okresie transformacji zasady modelowania ekonometrycznego 
red. Welfe, Aleksander

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transition report 2000 Employment, skills and 
 

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie
red. Piech, Krzysztof

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: