Standardy życia i sytuacja ekonomiczna Korei Północnej
author Bober, Andrzej

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznes w czasach anemicznego wzrostu
author Speth, James Gustave

Series: Harvard Business Review Polska nr 11 (81) - listopad 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej /
 

Publication year: 1996 Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku
author Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadzór bankowy w gospodarce rynkowej (część I)
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Styl organizacyjnego uczenia się a zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa
author Gulski, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka ukraińska - ocena wymiany międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem roli gospodarki polskiej /
author Stawicka, Magdalena Kinga.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miedzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego /
author Truskolaski, Szymon.

Series: Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 39 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wirtschafts Woche /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacje konfliktowe w gospodarce - definicja i podział /
author Kamiński, Grzegorz.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej zbiór materiałów pokonferencyjnych Gdańsk, 14-15 
red. naukowy Gaworecki, Władysław W.

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ICT w Chinach i indiach - podstawowe problemy
author Sobiecki, Grzegorz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy państwo powinno ratować firmy?
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych : Monografie i Opracowania 516 /  
author Kuszewski, Tomasz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ infrastruktury na produktywność w gospodarce Polski
author Mackiewicz-Łyziak, Joanna

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eseje o gospodarce
author Sadowski, Zdzisław

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna
red. Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansoweg
author Wojtyna, Andrzej

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań
author Ratajczak, Marek

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć gospodarkę : Makroekonomia / 
author Próchnicki, Lech.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Team players and Teamwork
author Parker, Glenn M.

Publication year: 1991 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek progresywny i proporcjonalny doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje 
author Gwiazdowski, Robert

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój informatyki i zastosowań technologii informatycznych w gospodarce /
author Egeman, Henryka.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 7/1999 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansyzacja gospodarki
author Ratajczak, Marek

Series: Ekonomista nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portugalia w unii walutowej problemy gospodarcze i kryzys finansów publicznych 
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Rynek - Gospodarka - Społeczeństwo /
 

Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie
red. Piech, Krzysztof

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: