Opis i ocena pracy dydaktycznej profesora uczelni akademickiej
author Jankowska-Polańska, Aurelia

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe profile zawodowe w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
red. naukowy Stawasz, Edward.

Publication year: 2001 Call number: [371.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów
red. Dietl, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształcenie menedżerów : procesy kształcenia na kierunkach zarządzania, marketingowych, ekonomicznych, bankowych, prawnych i administracyjnych /  
author Tyrała, Paweł.

Publication year: 2006 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa /
red. naukowy Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej /
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykładowca doskonały podręcznik nauczyciela akademickiego 
red. Rozmus, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zajęcia dydaktyczne jak je prowadzić by nawiązać dobrą współrpacę z 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2005 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w
author Banachowski, Lech

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania dydaktyczne Katedry Systemów Logistycznych i kierunki prac badawczych /
author Abt, Stefan.

Series: Przygotowanie sytemów logistycznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 269 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej
author Bereźnicki, Franciszek

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo, Polska i świat wczoraj, dziś, jutro 
red. naukowa Lisiak, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa /
red. naukowy Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2005 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multimedia w kształceniu
author Bednarek, Józef

Publication year: 2008 Call number: [37] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dydaktyka w naukach ekonomicznych /
Red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2003 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka w naukach ekonomicznych /
Red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej /
author Okoń, Wincenty

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość /
red. naukowy Kopiński, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [378] Series: Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel akademicki : zajęcia dydaktyczne, jak je prowadzić, by... /  
author Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / 
author Niemierko, Bolesław

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyczne problemy finansów i rachunkowości : materiały na konferencję naukową, Szczecin 12 grudnia 2000 r. / 
Red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uczelnie w przestrzeni publicznej : zarządzanie, marketing, public relations /  
red. naukowa Kaczmarczyk, Michał.

Publication year: 2012 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna.

Publication year: 2007 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości : tom II 
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych 
author Krieger-, Knieja Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel akademicki : Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić, by.... 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja dla przyszłości
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka mediów
author Kron, Fredrich W.

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik metodyczny dla autorów modułów i opiekunów przedmiotów nauczanych w trybie e-learning
author Kępińska-Jakubiec, Anna

Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego
author Pluta-Olearnik, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika
author Ciechaniewicz, Wiesława

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika. :  
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2006 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
author Okoń, Wincenty

Publication year: 2003 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

1 2 3 Dalej>>
Languages: