Standardy życia i sytuacja ekonomiczna Korei Północnej
author Bober, Andrzej

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku
author Fatuła, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych
red. naukowa Balcerzak-Paradowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach
author Berbeka, Jadwiga

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody taksonomiczne w klasyfikacji krajów Unii
author Czermińska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu handlu zagranicznego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Standard of Living
author Sen, Amartya

Publication year: 2004 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne : Studia Ekonomiczne nr 95 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / /    
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji nr 95 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy integracji europejskiej a poziom życia
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności w Polsce jako determinanta i skutek rozwoju ekonomicznego /
author Szulce, Halina.

Series: Obszary i możliwości wykorzystania marketingu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 34 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi o strukturze zamożności i wyżywieniu
author Piwek, Jerzy

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności
author Kozera, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Grzega, Urszula.

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1052 
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - UE Porównanie poziomu życia ludności 
author Johann, Maria

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / 
author Grzega, Urszula.

Publication year: 2012 Call number: [316] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin /
author Kośny, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Series: Monografie i Opracowania /[Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), nr 233 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności a wielkość i struktura spożycia żywności w aspekcie regionalnym /
author Gutkowska, Krystyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w okresie transformacji
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku 
author Marody, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : materiały do studiowania 
author Rajkiewicz, Antoni

Publication year: 1998 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku 
author Marody, Mirosława

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom życia niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej : w ich własnej ocenie 
author Skrzetuska, Ewa

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu i jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego /
author Migała-Warchoł, Aldona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności a przedsiębiorczość w Polsce i na Białorusi /
author Mieszajkina, Elena

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności a przedsiębiorczość w Polsce i na Białorusi /
author Mieszajkina, Elena.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / 
 

Publication year: 2017 Call number: [311] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Taksonomia, nr 469. 29. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quality of Life in Poland in the Aspect of Sustainable Development /
author Gotowska, Małgorzata.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 12(12) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 1-2018 / 
 

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: