Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej /
author Słodowa-Hełpa, Małgorzata.

Series: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 23 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar społeczny polityki regionalnej na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem wrocławskiego obszaru metropolitalnego
author Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla polskiej gospodarki /
author Stawna, Anna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych
author Szlachta, Jacek

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym
red. naukowa Chojka, Jan

Publication year: 2002 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka polityka spójności po roku 2013? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w strukturach Unii Europejskiej doświadczenia, oczekiwania, wyzwania 
red. Marczewska-Rytko, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie aktywności gospodarczej Praktyczny 
author Brzóska, Jan

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europe reflections on Social Capital, Innovation and 
red. Landabaso, Mikel

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna
author Churski, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

WieloPolska regionalna ? regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii 
red. naukowy Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulowana gospodarka rynkowa Wybór materiałów do st 
red. Kalina-Prasznic, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej Wybrane Kieru 
red. naukowa Dudek, Mieczysław

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odniesienie polityki regionalnej Unii Europejskiej do obszarów problemowych /
author Roszkowska-Mądra, Barbara.

Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny jako zadanie administracji
author Wlaźlak, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalizacja działalności gospodarczej wybrane zagadnienia 
author Godlewska, Hanna

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
author Chądzyński, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz
author Michna, Waldemar

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (33) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach
kom. red. Danielewicz, Justyna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną Prace Naukowe AE Wrocław nr 768 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1997 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty polityki regionalnej w Polsce : Monografie i Opracowania 530 /  
author Makulska, Danuta.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza a sektor publiczny
red. Szczodrowski, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna i lokalna
author Strzelecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Chorzów 9/2007
red. Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska organizacja, funkcjonowanie, korzyści 
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euroregiony polski krok do integracji 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2000 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w procesie wielofunkcyjnego
author Lewczuk, Jerzy.

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 1 rok 2008 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako
author Leśniak, Czesław

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty rozwoju regionalnego
red. naukowy Kopczuk, Anatoliusz

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: