Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych
red. naukowy Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedury zadłużania się samorządów w krajach Unii Europejskiej
author Maj-Waśniowska, Katarzyna

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni
author Dziemianowicz, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Creating Human Capital as a Significant Task of Managing TSU
author Kożuch, Antoni

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina
author Antkowiak, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej /
 

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność w sferze kultury fizycznej jako zadanie własne gminy na przykładzie Wrocławia /
author Szczepanik, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem / Prace Naukowe AE Wrocław nr 183 Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Europa narodów
red. Tokarz, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii - organizacja, zadania i źródła ich finansowania /
author Śmiechowicz, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary wpływu samorządu terytorialnego na działanie systemu finansowego gospodarki lokalnej (regionalnej)
author Korenik, Dorota.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego
red. naukowy Kańduła, Sławomira

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie nieruchomościami w gminie
author Urban, Stanisław

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski samorząd terytorialny
author Nowacka, Ewa J.

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne aspekty zarządzania rozwojem lokalnym : marketing miejsca /  
author Ignacy, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Materiały z konferencji naukowej "Młodzi pracownicy wyższych szkół bankowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki" nr 4(4) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny rozwoju regionalnego
red. Strahl, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publiczne
author Moszoro, Marian

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawne przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych /
author Szypliński, Mieczysław.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy
red. Andruszkiewicz, Iwetta

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w działalności samorządów
author Bandurski, Janusz W.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
red. Rajca, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor local government na tle sektora general government w Polsce i krajach Unii Europejskiej /
author Krzemińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w sferze publicznej wizerunek i komunikacja 
red. naukowa Tabernacka, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorzadności lokalnej : Monografie i Opracowania 523 /  
author Jarosiński, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Balanced Scorecard dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska /
author Pawlak-Wolanin, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
author Pająk, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego
author Korczak, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
red. Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet i finanse 2006 : poradnik dla samorządów / 
author Mackiewicz, Marta

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo budżetowe
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: